Vacatures.nl

Kwaliteit

De functiegroep kwaliteit omvat de beroepen die zich bezighouden met het controleren, managen en verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten of omstandigheden, bijvoorbeeld waar het gaat om eisen op het gebied van veiligheid, milieu of arbeidsomstandigheden. Tot deze groep behoren onder meer functies binnen de disciplines KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu), QA (Quality Assurance) en QI (Quality Improvement).