Engineering

Onder de functiegroep engineering vallen de beroepen waarin de toepassing van (natuur)wetenschappelijke, wiskundige, sociale, praktische en/of economische kennis wordt ingezet voor het ontwerpen van (veelal technische) systemen, machines en methodes. Vaak is het doel van de ontwikkeling een directe verbetering van een praktische toepassing, een oplossing van een praktisch probleem of een vernieuwing op technologisch gebied. De functiegroep bevat meerdere deelgebieden, bijvoorbeeld civil engineering, electrical engineering, chemical engineering en systems engineering.