Administratie

Onder de functiegroep administratie vallen beroepen die zich bezighouden met het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en delen van bedrijfsgegevens dan wel het bieden van support voor medewerkers en/of projecten.