Detailhandel

Detailhandel, ook wel kleinhandel genoemd, betreft de levering van fysieke producten aan consumenten voor eigen gebruik. Hieronder vallen bijvoorbeeld levensmiddelen, kleding en huishoudelijke artikelen. De detailhandel vertegenwoordigt de laatste schakel in de zogeheten bedrijfskolom voordat de consument bereikt wordt: fabrikant – groothandel – detailhandel – consument.