Audicien

Wat is een audicien?

Een audicien is een deskundige op het gebied van de audiologie, het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het meten en corrigeren van de gehoorfunctie. Het belangrijkste verschil met andere audiologische specialisten als de audioloog en de KNO-arts is dat de audicien is gespecialiseerd in hoortoestellen en audiologische apparatuur, terwijl de andere twee zich vooral richten op het diagnosticeren en behandelen van klachten.

De Stichting Audicienregister (StAr) registreert gecertificeerde audiciens en controleert of hun dienstverlening voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften. Wanneer dit zo is, ontvangt de audicien het keurmerk Erkend Audicien. Daarnaast zijn er AudiNed, de belangenbehartiger van (individuele) audiciens, en de NVAB, die opkomt voor de belangen van audiciensbedrijven.

Wat doet een audicien?

Audiciens onderzoeken de gehoorfunctie van mensen en meten indien nodig een gehoorapparaat aan.

Hun werkzaamheden bestaan over het algemeen uit de volgende zaken:

 • Uitvoeren van uitvoerig gehooronderzoek (audiometrie)
 • Bespreken van de klachten en mogelijkheden met cliënten (eventueel doorverwijzen naar huisarts of audioloog)
 • Adviseren van nieuwe hoortoestellen en andere hoorproducten
 • Afstellen van het hoortoestel
 • Geven van uitleg over de bediening en het onderhoud van het hoortoestel
 • Controleren en repareren van gehoortoestellen
 • Aanmeten of aanpassen van gehoorbeschermers, oorstukjes en zwemstukjes
 • Opsturen van beschadigde toestellen naar de leverancier
 • Bijhouden van de gegevens van cliënten (ook wat betreft de zorgverzekering)

De belangrijkste tests die een audicien uitvoert, zijn de volgende:

 • Toonaudiogram
  De cliënt krijgt piepjes van verschillende hoogte en luidheid te horen en geeft aan of hij deze kan horen.

 • Spraakaudiogram
  De cliënt krijgt woordjes te horen van verschillende luidheid en zegt deze na.
   

 • Luidheidsmeting
  Hierbij wordt de gehoorsdrempel gemeten: wanneer ervaart iemand een geluid als hard of zacht.
   
 • Spraak in ruis-test
  Er wordt nagegaan of iemand spraak kan verstaan wanneer er sprake is van stoorgeluid.
   
 • Richtinghorentest
  Er wordt getest of iemand kan aangeven vanuit welke richting een geluid komt.

Waar werken audiciens?

Audiciens werken in de werkplaats, winkel of meetruimte van een audiciensbedrijf. Enkele bekende audiciens zijn Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort, Specsavers en Hans Anders. Collega's met wie audiciens te maken hebben zijn bijvoorbeeld opticiens en audiologen.

Hoe word je audicien?

De opleiding tot audicien is een mbo-opleiding op niveau 4. Het betreft een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), wat inhoudt dat het een combinatie is van leren en werken. Als toelatingseis geldt een vmbo-diploma of minimaal een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo.