Commercieel Directeur

Wat is een commercieel directeur?

Een commercieel directeur is iemand die de leiding heeft over alle commerciële activiteiten van een bedrijf. Hij geeft leiding aan de afdeling marketing en verkoop, draagt de verantwoordelijkheid voor het verkoop- en marketingbeleid en realiseert de daaruit voortvloeiende operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen.

Wat doet een commercieel directeur?

De taken van commercieel directeurs zijn over het algemeen als volgt:

 • Leidinggeven aan (en motiveren van) de afdeling marketing en verkoop, gericht op het behalen van doelstellingen
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van effectieve strategische verkoopplannen met een duidelijke visie op de sales en praktische acties op korte en lange termijn
 • Uitvoeren van actief personeelsbeleid en zorgen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de afdeling
 • Bewaken van de afdelingsstructuur en het doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen van taken en werkwijzen
 • Zorgen voor samenhang met en tussen verschillende werkprocessen en functies binnen de verkoopafdeling, gericht op het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie en het bewaken hiervan
 • Creëren van randvoorwaarden voor een correcte en effectieve uitvoering van het verkoopbeleid
 • Opstellen en beheersen van marketing- en verkoopbudgetten
 • Verzorgen van verkoop- en marktanalyses, monitoren van trends en ontwikkelingen en het rapporteren hierover
 • Uitbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten en andere relaties
 • Voeren van overleg met verschillende afdelingen binnen het bedrijf, met name gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • Vertegenwoordigen van bedrijf door deelname aan beurzen, congressen en besprekingen gericht op het vergaren, representeren en delen van kennis

Waar werken commercieel directeurs?

Commercieel directeurs maken deel uit van de directie van een bedrijf en leggen in de meeste gevallen verantwoording af aan de algemeen directeur. Commercieel directeurs werken vaak samen met algemeen directeurs, financieel directeurs, marketing managers, salesmanagers, accountmanagers, vertegenwoordigers en productmanagers.

Hoe word je commercieel directeur?

Er is geen specifieke opleiding tot commercieel directeur. Om commercieel directeur te worden dient men in ieder geval in het bezit te zijn van een hbo- of wo-diploma. Voorbeelden van geschikte opleidingen zijn:

 • Commercieel management (hbo)
 • Commerciële economie (hbo)
 • Bedrijfskunde (wo)
 • International Business & Management Studies (IBMS) (hbo)
 • Marketing Management (wo)

Naast een relevante opleiding is de nodige leidinggevende ervaring in het vakgebied vereist om als commercieel directeur te kunnen werken.