Category Manager

Wat is een category manager?

Een category manager is een specialist in category management: het dusdanig samenstellen en optimaliseren van een productgroep dat een maximale waarde ontstaat voor de consument en de eigen organisatie. Hierbij wordt voornamelijk gelet op assortiment, aanbiedingen en productintroductie.

Wat doet een category manager?

Category managers ontwikkelen en implementeren, in nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders, een categorie- of productgroepstrategie binnen een onderneming om de supply chain te verbeteren en de risico’s te verlagen. Zodoende kunnen zij concurrentievoordelen en kostenbesparingen realiseren voor de bewuste productgroep(en).

De volgende werkzaamheden behoren over het algemeen tot het takenpakket van de category manager:

 • Formuleren van de strategie en doelstellingen voor de bewuste productgroep
 • Omzetten van de strategie in succesvol beleid
 • Opstellen en analyseren van business cases met betrekking tot bijvoorbeeld budget, omzetprognose, verkoopprijs en marge
 • Opstellen van jaarplannen voor de productgroep
 • Onderhandelen met leveranciers over prijzen en marges (in nauwe samenwerking met de inkoopafdeling)
 • Signaleren van ontwikkelingen en groeikansen in de markt en zo nodig hierop inspelen
 • Initiëren en managen van nieuwe concepten en verbeteringen
 • Werven en commiteren van nieuwe leveranciers
 • Organiseren en vormgeven van promotionele activiteiten
 • In kaart brengen van klantbehoeftes door middel van observaties en onderzoeken
 • Adviseren van winkeliers en andere afnemers van een product met het oog op optimale verkoop
 • Monitoren, evalueren en zo nodig aanpassen van het beleid

Waar werken category managers?

Category managers werken veelal in de detailhandel of ondernemingen die actief zijn in de Fast Moving Consumer Goods industrie (FMCG). De producten bij deze bedrijven zijn verdeeld in categorieën, die elk een eigen systematische en gedisciplineerde aanpak hanteren voor het beheer van een product als een strategische business unit. Iedere productgroep of categorie is een kleine onderneming ofwel business unit waar de category manager verantwoordelijk voor is. De categorie heeft haar eigen doelen en strategieën om winst te behalen.

Mensen met wie category managers tijdens hun werk te maken hebben zijn bijvoorbeeld inkopers, marketingmedewerkers, trade marketeers, marketing managersverkopers, sales managers, productontwikkelaars, filiaalmanagers en visual merchandisers.

Hoe word je category manager?

Over het algemeen wordt van een category manager een diploma op het gebied van marketing, economie en/of detailhandel gevraagd. Voorbeelden van relevante opleidingen zijn:

 • Commerciële economie (hbo/wo)
 • International Business and Management Studies (hbo)
 • Marketing Management (hbo/wo)
 • Small Business & Retail Management (hbo)

Als aanvulling op dergelijke opleidingen zijn er specifieke cursussen op het gebied van category management, bijvoorbeeld:

 • FMCG Categorie-analyse
 • FMCG Category Management