Overheid

De functiegroep onderwijs omvat de functies bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, plus de zogeheten publieke sector (bestaande uit maatschappelijke organisaties, instellingen en groeperingen die geen officiële bevoegdheden hebben, maar wel betrokken zijn bij de totstandkoming van maatschappelijk beslissingen).