Fysisch Geograaf

Wat is een fysisch geograaf?

Een fysisch geograaf is een specialist in de fysische geografie (ook wel natuurkundige aardrijkskunde), een onderdeel van de aardwetenschappen.

Wat is fysische geografie?

De fysische geografie houdt zich bezig met het bestuderen van het aardoppervlak en in het bijzonder de natuurkundige processen die het aardoppervlak hebben gevormd en nog steeds vormen. Onderwerpen die binnen de fysische geografie aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Ontstaanswijze van verschillende terreinvormen
 • Klimaatverandering
 • Verantwoord land- en grondgebruik
 • Menselijke invloeden op het veranderen van het landschap
 • Bescherming van kust- en riviergebieden
 • Schoonhouden van het drinkwater

Wat doet een fysisch geograaf?

De werkzaamheden van fysisch geografen zijn sterk afhankelijk van het onderwerp dat ze bestuderen. De volgende zaken kunnen tot hun werkzaamheden behoren:

 • Verrichten van (veld)onderzoek naar een specifiek onderwerp met betrekking tot het aardoppervlak
 • Uitvoeren van aardobservaties (remote sensing of RS)
 • Analyseren en verwerken van gegevens in geografische informatiesystemen (GIS), Land Information Systems (LIS) en ruimtelijke informatiesystemen (RIS)
 • Nemen en onderzoeken van monsters (van bodem, gesteente, water, etc.)
 • Uitvoeren van experimenten en andere laboratoriumwerkzaamheden
 • Verstrekken van advies omtrent milieuvraagstukken als klimaatverandering en bodemgebruik
 • Presenteren van onderzoeksresultaten in de vorm van wetenschappelijke artikelen

Waar werken fysisch geografen?

Fysisch geografen werken bijvoorbeeld bij universiteiten of onderzoekinstellingen, ingenieursbureaus, provincies, gemeenten, de Rijksoverheid of mileuorganisaties. Tijdens hun werk komen zij onder meer in aanraking met archeologen, beleidsmedewerkers, geologen, landmeters en laboratotium-medewerkers.

Hoe word je fysisch geograaf?

Om fysisch geograaf te kunnen worden, dien je de universitaite opleiding Aardwetenschappen te volgen. Eén van de specialisaties binnen deze studie is fysische geografie. De studie Aardwetenschappen wordt aangeboden aan de volgende universiteiten:

 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Wageningen Universiteit