Landmeter

Wat is een landmeter?

Een landmeter of geodeet is een specialist in de landmeetkunde, oftewel de toegepaste wetenschap die de onderlinge positie meet van bepaalde punten op het aardoppervlak. Hij houdt zich bezig met het opmeten, uitzetten, inrichten en afpalen van een perceel of object.

De landmeetkunde is onderdeel van de geodesie, de wetenschap die gericht is op het bepalen van de afmetingen en de vorm van de aarde. De term geodeet wordt, behalve als synoniem voor landmeter, ook wel gebruikt in de betekenis van ‘een landmeter op grotere of globale schaal’.

Wat doet een landmeter?

Landmeters passen hun expertise op het gebied van de landmeetkunde toe bij het opmeten, afpalen, uitzetten en inrichten van stukken grond, oppervlakken onder water, (onderdelen van) vastgoed en andere objecten. Meestal gebeurt dit in het kader van eigendomsoverdracht, nieuwbouw of verbouwing. Ook op het gebied van grensbepaling en het uitzetten van wegen, spoorwegen of openbare werken hebben landmeters een belangrijke rol.

De werkzaamheden van landmeters kunnen bestaan uit de volgende zaken:

 • Uitvoeren van metingen (detail- en hoogtemetingen) van percelen, objecten of andere oppervlakken met behulp van meetapparatuur
 • Controleren van metingen van collega’s en eigen metingen
 • Verrichten van berekeningen omtrent plaatsbepaling en grondslag
 • Verzorgen van de kadastrale aanwijs van een perceel (grensbepaling)
 • Afpalen van een perceel
 • Wettelijk vastleggen van de afpaling
 • Vervaardigen van landmeetkundig tekenwerk, gericht op de realisatie van cartografie
 • Inpassen en verwerken van mutaties in documentatie (onder andere topografische documenten en kadastrale overzichten)
 • Opstellen van een plaatsbeschrijving, waarin de staat van onroerend goed wordt vastgelegd
 • Verrichten van schattingen omtrent de waarde van grond, vooral met betrekking tot de verkoop van vastgoed

Instrumenten van de landmeter

Een landmeter maakt vooral gebruik van de volgende hulpmiddelen:

 • Tachymeter
  De tachymeter (of totaalstation) is een combinatie van een afstandsmeter en een theodoliet. Deze wordt gebruikt om horizontale richting, verticale hoek en een (schuine) afstand te meten. Ook kan hoogte worden gemeten door middel van de zogeheten trigonometrische hoogtemeting. De tachymeter bestaat doorgaans uit een statief met daarop een prisma.
   
 • Theodoliet
  Een hoekmeetinstrument, voornamelijk gebruikt voor het meten van verticaliteit. Een theodoliet is feitelijk niet veel meer dan een statief met daarop een kijker, die om twee assen draait.
   
 • Waterpasinstrument
  Een waterpastoestel op een statief, waarmee een horizontaal vlak gevormd wordt. Hierdoor kunnen hoogteverschillen en afstanden tussen punten gemeten worden.

Behalve deze instrumenten gebruiken landmeters steeds vaker GPS en CAD-software (Camera Aided Design). 

Waar werken landmeters?

Landmeters werken over het algemeen voor ingenieursbureaus, landmeetkundige bureaus of voor het Kadaster. Ze hebben tijdens hun werkzaamheden bijvoorbeeld te maken met uitvoerders, technisch tekenaars , landmeetkundig tekenaars, bouwkundig tekenaars, kadastermedewerkers, projectleiders, uitvoerders en ingenieurs.

Hoe word je landmeter?

Relevante opleidingen om landmeter te worden zijn:

 • Civiele Techniek (hbo)
 • Geodesie (hbo)
 • Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (mbo)