Uitvoerder

Wat is een uitvoerder?

Een uitvoerder is iemand die bij een bouwproject de leiding heeft over het productieproces en de organisatie hiervan.

Wat doet een uitvoerder?

De werkzaamheden van uitvoerders zien er in de regel als volgt uit:

 • Samenstellen en bewaken van de planning van het project
 • Zorgdragen voor een efficiënte personeelsbezetting (zo nodig nieuwe mensen aantrekken of personeel overplaatsen)
 • Leidinggeven aan de betrokken bouwarbeiders
 • Bespreken van de voortgang en eventuele wijzigingen in het bestek met onder anderen projectleiders en werkvoorbereiders
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles op (onderdelen van) het werk en materialen
 • Bewaken van de naleving van veiligheidsvoorschriften (onder andere door veiligheidsinspecties)
 • Berekenen en bestellen van de benodigde hoeveelheid materiaal
 • Toezien op de levering van producten
 • Fungeren als aanspreekpunt op de werkplaats
 • Bijhouden van werknemersadministratie (gewerkte uren, loon, etc.)
 • Verzorgen en bijhouden van het V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan en het projectkwaliteitsplan
 • In kaart brengen van het zogeheten meer- en minderwerk (afwijkingen van de planning)
 • Deelnemen aan en eventueel leiden van bouw- en (onder)aannemersvergaderingen

Waar werken uitvoerders?

Uitvoerders werken voor bouw- en infrabedrijven. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen ze een aannemer of projectleider boven zich hebben. Verder hebben ze voornamelijk te maken met architecten, werkvoorbereiders (planners, calculators en technisch tekenaars) en specialisten in de bouw als timmerlui, metselaars, kraanmachinisten, stukadoors, glaszetters, opzichters en oppermannen.

Hoe word je uitvoerder?

De volgende mbo-opleidingen komen in aanmerking als je uitvoerder wilt worden:

 • (Allround) Uitvoerder
 • Uitvoerder Bouw en Infra
 • Uitvoerder B&U (Burgerlijke bouw en Utiliteitsbouw)
 • Kaderfunctionaris Uitvoering Bouw en Infra
 • Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud

De KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw) biedt gerichte cursussen aan op het gebied van bouwprojecten. Hier kun je bijvoorbeeld het certificaat ‘Werkvoorbereiding & Uitvoering B&U’ halen, dat erkend wordt door de branchevereniging Bouwend Nederland.