Metselaar

Wat is een metselaar?

Een metselaar is een vakman die stenen of blokken natuursteen metselt, oftewel dusdanig op en tegen elkaar plaatst dat de ruimtes tussen de stenen volledig gevuld zijn door metselspecie (ook wel mortel). Meestal wordt de metselaar bijgestaan door een opperman, die hem voorziet van specie en voldoende stenen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schoon en vuil metselwerk. Schoon metselwerk betreft de kant van een muur die wordt afgevoegd. De vuile kant wordt afgewerkt met stuc- of timmerwerk en hoeft daarom niet mooi afgewerkt te worden bij het metselen. Voor beide vormen geldt dat het metselwerk waterpas moet zijn.

Wat doet een metselaar?

De taken van een metselaar zijn over het algemeen de volgende:

 • Bestuderen van bouw- en werktekeningen
 • Vaststellen van het metselverband (het verband houdt in: het dusdanig neerleggen van de stenen dat de verbindingsnaden verspringen)
 • Berekenen van hoeken en lagen
 • Plaatsen van profielen waartussen gemetseld wordt
 • Mixen van de specie (doorgaans op basis van zand, cement en water)
 • Op maat maken van stenen of stukken natuursteen
 • Metselen, met behulp van profielen en metseldraad
 • Verwijderen van overtollige specie
 • Afwerken van voegen

Materialen van metselaars

Metselaars gebruiken over het algemeen de volgende materialen:

 • Stenen (meestal bakstenen, eventueel stukken natuursteen)
 • Metselspecie
 • Rubberen hamer
 • Normale hamer
 • Moker
 • Handschoenen
 • Speciekuip
 • Metseldraad
 • Waterpas
 • Voegbord
 • Voegspijker
 • Betonmolen (om zand, cement en water te mengen)
 • Troffel (metalen plaat voor het mengen en scheppen van specie)
 • Sabel (platte ijzeren staaf om stenen op lengte te maken)
 • Voegspijker
 • Waterpas
 • Bezem
 • Bats (soort schep)
 • Profielen (standaards waartussen gemetseld wordt)

Waar werken metselaars?

Metselaars werken doorgaans voor aannemers- of metselbedrijven, zowel in de nieuwbouw, de renovatie als de restauratie. Tijdens hun werkzaamheden hebben ze veelal te maken met aanemers, oppermannen, uitvoerders, glaszetters en werkvoorbereiders.

Hoe word je metselaar?

De opleiding Metselaar is een mbo-opleiding op niveau 2, daarnaast is er de opleiding Allround Metselaar op mbo-niveau 3. Beide opleidingen bestaan, naast een deel theoriekennis, voor een groot deel uit het opdoen van praktijkervaring.