Opzichter

Wat is een opzichter?

Een opzichter (ook wel bouwkundig opzichter of opzichter bouw) is iemand die bij een bouwproject ter plaatse is om de opdrachtgever te vertegenwoordigen. Hij houdt toezicht, voert controles uit en houdt in de gaten of het proces verloopt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Wat doet een opzichter?

Een opzichter houdt zich doorgaans bezig met de volgende zaken:

 • Inspecteren van de kwaliteit van het geleverde werk en het tot stand komen van bouwwerken
 • Voeren van de bouwadministratie (onder meer het beheren van contracten, financiële overzichten, opleveringsstukken, productinformatie, werktekeningen en verslagen)
 • Beoordelen en controleren van bouwmaterialen en –producten aan de hand van bestek(tekeningen) en materiaalschema’s (onder meer verzamelen van kwaliteitsverklaringen, attesten en certificaten, opvragen van verwerkingsvoorschriften en controleren van attest- en certificaatnummers)
 • Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau
 • Op de hoogte houden van de directievoerder of projectleider omtrent de vordering van het bouwproject
 • Controleren op de naleving van veiligheidsvoorschriften
 • Deelnemen aan bouw-, werk- en coördinatievergaderingen
 • Signaleren van eventuele knelpunten in de planning, bijvoorbeeld vanwege calamiteiten of extreme weersomstandigheden
 • Zo nodig verstrekken van advies om de knelpunten weg te nemen / de invloed te beperken
 • Afstemmen van de werkuitvoering met de uitvoerende partijen
 • Registreren van eventueel meer- of minderwerk
 • Eventueel beleggen van vergaderingen met relevante instanties

Waar werken opzichters?

Opzichters werken in de meeste gevallen voor aannemersbedrijven, ingenieursbureaus of bouwbedrijven, maar kunnen ook voor gemeentes en provincies werkzaam zijn. Tijdens hun werkzaamheden hebben opzichters te maken met onder meer aannemers, uitvoerders, projectleiders, installateurs en werkvoorbereiders.

Hoe word je opzichter?

Er zijn opleidingen op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau waarmee je als opzichter in de bouw aan de slag kunt. Welke opleiding en welk opleidingsniveau voor jou het meest geschikt is, hangt af van de aard van de projecten waaraan je wilt werken en van de organisatie waar je wilt gaan werken. Relevante opleidingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Bouwkunde (hbo/wo)
 • Civiele techniek (hbo/wo)
 • Middenkaderfunctionaris bouw (mbo 4)
 • Middenkaderfunctionaris infra (mbo 4)