Opperman

Wat is een opperman?

Een opperman is een arbeider in de bouw die zorgt voor het klaarleggen en aanreiken van materialen en hulpmiddelen. Hij ondersteunt de vaklui in de bouw daarnaast bij alle voorkomende werkzaamheden. Vooral metselaars, timmerlieden en monteurs worden door een opperman ondersteund.

Wat doet een opperman?

Oppermannen zorgen dat er voldoende materiaal beschikbaar is voor de vakman die ze ondersteunen. Daarnaast verrichten ze andere ondersteunende werkzaamheden. Tot hun taken kunnen de volgende zaken behoren:

 • Aanvoeren van materialen (vooral zand, stenen en specie)
 • Aanreiken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld hamer, voegbord, waterpas, metseldraad)
 • Mixen van specie (meestal op basis van cement, zand en water)
 • Afvlakken van een ondergrond of muur nadat deze is gelegd of gemetseld
 • Vegen en/of schoonmaken van een muur of ondergrond
 • Op maat maken van stenen
 • Scheppen en verplaatsen van zand
 • Stellen van profielen en uitzetten van hoogtes bij metselwerkzaamheden
 • Plaatsen van bijvoorbeeld putdeksels, straatgoten en stoepranden
 • Aanleggen van een fundering
 • (Assisteren bij het) plaatsen van een steiger
 • Repareren en schoonmaken van gereedschap
 • Sorteren van materialen
 • Afvoeren van afval
 • Opruimen van de werkplek
 • Assisteren bij alle overige werkzaamheden van de metselaar of stratenmaker

Waar werken oppermannen?

Een opperman werkt voor een bouw- of aannemersbedrijf. Hij werkt nauw samen met een metselaar, stratenmaker of monteur (bijvoorbeeld een monteur werktuigbouw) en heeft verder vooral te maken met de bij het bouwproject betrokken uitvoerder of leidinggevende.

Hoe word je opperman?

Om opperman te worden, kun je de mbo-opleiding Opperman Bestratingen volgen. Deze opleiding op mbo-niveau 2 wordt aangeboden op ROC’s in heel Nederland. Een groot deel van de opleiding bestaat uit het opdoen van werkervaring.

In de praktijk is een opleiding vaak niet nodig om te beginnen als opperman. De eisen die gesteld worden, zijn over het algemeen een goede fysieke conditie, het vermogen tot samenwerken en enige ervaring in de bouw. Sommige bedrijven vragen van een opperman ook een VCA-certificaat Basisveiligheid. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; het diploma is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de bouw te beschermen.