Bouwkundig Tekenaar

Wat is een bouwkundig tekenaar?

Een bouwkundig tekenaar is iemand die beroepsmatig tekeningen maakt van gebouwen, specifieke constructies en bouwkundige uitvoeringen. Het doel hierbij is het vertalen van het gezichtspunt van de architect naar een werkbare bouwtekening. Normaliter schetsen architecten tekeningen van gebouwen waarin niet alle elementen even duidelijk worden weergegeven.

De bouwkundig tekenaar daarentegen gaat zeer gedetailleerd te werk en maakt meerdere tekeningen van constructies en bouwkundige toepassingen, waardoor er ook een helder overzicht ontstaat voor de betrokken aannemer.

Voor aannemers is het noodzaak om van centimeter tot centimeter te weten welk onderdeel op welke plek moet komen, wat bijvoorbeeld de afmetingen van de ramen zijn, de hoogtes van de ruimtes en andere belangrijke aangelegenheden die bijdragen aan een uiteindelijk succesvolle constructie. Daarbij dient hij rekening te houden met de bouwvoorschriften en de technische voorschriften. De bouwkundig tekenaar vervult een controlerende rol, omdat hij de koppeling vormt tussen de creativiteit van de architect en de praktische werkwijze vanuit zijn eigen vakgebied. Uiteindelijk brengt hij de wensen van de architect en de benodigde informatie van de aannemer samen, zodat de samenwerking optimaal kan verlopen.

Wat is bouwkundig tekenen?

Bouwkundige tekeningen beschouwt men als het algehele tekenwerk dat vereist is voor het geschetste ontwerp, de werktekeningen en de details voordat men aan een bouwproject begint. Bouwtekeningen worden in diverse fases van een bouwproces opgeleverd en de onderstaande elementen zijn het recept voor een succesvol bouwproject:

 • Ontwerptekeningen
 • Bouwaanvraagtekeningen
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Bouwkundige details

Voor 1980 gebruikte men alleen traditionele hulpmiddelen om bouwkundige tekeningen te maken. Denk hierbij aan een potlood, (trek)pen, geodriehoek, liniaal, gum, strooklat, tekenhaak, tekentafel, (rijst)papier / polyester film en ander technisch tekenpapier. Tegenwoordig gebruikt men veelal 2d- en 3d-softwareprogramma’s, waarin technische tekeningen en modellen kunnen worden gemaakt, als Tekla of AutoCad en Revit van Autodesk.

Wat doet een bouwkundig tekenaar?

De werkzaamheden van bouwkundig tekenaars zien er als volgt uit:

 • Verzamelen van technische gegevens, juridische aspecten en foto’s voor de realisatie van de plannen
 • Bepalen en berekenen van functionele, natuurkundige, geometrische, structurele of afmetingsgerelateerde vereisten voor productonderdelen
 • Terrein onderzoeken en opmeten van niveauverschillen aan de hand van metingen en topografische documenten
 • Controleren van opgeleverde tekeningen en documenten op aantallen/gewichten, maatvoering, compleetheid en details
 • Uitwerken van niet volledig ontworpen constructies
 • Oplossingen bedenken voor inrichtingen, installaties of constructies gebaseerd op bestek
 • Plannen van projecten en installaties met behulp van schema’s en detailtekeningen en deze opstellen volgens normen en vereisten
 • Tekenen of maken van samenstellingstekeningen, detailtekeningen / mono's, revisietekeningen en schema's
 • Maken van notities en stuklijsten van de detailtekeningen en van de tot de deelopzet behorende standaardonderdelen
 • Vaststellen en evalueren van projectkosten
 • Bouwmeester voorzien van technisch advies (denk hierbij aan bouwmethoden en soort assemblage)
 • Ondersteunen van de technisch projectleider door het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en andere stakeholders

Waar werken bouwkundig tekenaars?

Als bouwkundig tekenaar werk je veelal binnen de woning- en utiliteitsbouw, bij een architectenbureau, aannemersbedrijf, woningcorporatie, ingenieurs- of bouwadviesbureau. Verder werk je als bouwkundig tekenaar voornamelijk samen met architecten, (onder)aannemers, constructeurs, design engineers en stedenbouwkundigen.

Hoe word je bouwkundig tekenaar?

Om bouwkundig tekenaar te worden zal je minimaal de vierjarige Middenkaderopleiding Bouwkunde moeten volgen. Dit is een mbo-opleiding die op het ROC aangeboden wordt en gevolgd kan worden via een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of een beroepsopleidende leerweg (bol).

Als Middenkaderfunctionaris bouw zal je diverse functies uitoefenen, afhankelijk van jouw specialisme in dit vakgebied. Je werkt als tekenaar, opzichter, uitvoerder, calculator of werkvoorbereider. Eventueel bestaat er de mogelijkheid om na afronding van je opleiding door te stromen naar het hbo, waarbij je de keuze hebt uit verschillende opleidingen zoals Bouwkunde of Civiele Techniek.