Aannemer

Wat is een aannemer?

Een aannemer is iemand die de leiding heeft bij een bouwproject: hij is verantwoordelijk voor de realisatie en coördinatie van de bouwactiviteiten. De term ‘aannemer’ wordt zowel gebruikt voor het bedrijf dat de bouw leidt, als voor de persoon die namens dit bedrijf optreedt. Een deel van de werkzaamheden wordt vaak uitbesteed aan een onderaannemer.

Wat doet een aannemer?

De werkzaamheden van aannemers zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Opstellen van een offerte (al dan niet voor een aanbestedingsproject)
 • Werven van personeel voor bouwactiviteiten
 • Verkrijgen van (bouw)vergunningen
 • Verzorgen van de planning
 • Coördineren van de materiaalinkoop
 • Inschakelen van onderaannemers
 • Inrichten van de werkplaats
 • Aansturen van uitvoerders, werkvoorbereiders, timmerlui en andere vakmensen
 • Bespreken van ontwerp, bestek en tekeningen met architecten
 • Bewaken van zaken als veiligheid en gezondheid van het bouwproces (op basis van de wetgeving in het Bouwproces)
 • Inschatten en op tijd signaleren van risico’s en gevaren met betrekking tot het bouwproces

Gunning en aanbestedingen

Het toewijzen van bouwwerkzaamheden aan een aannemer, de zogeheten gunning, gaat meestal op basis van een aanbesteding. Dit is een procedure waarbij een opdrachtgever de opdracht bekend maakt en bedrijven de gelegenheid geeft om een offerte in te dienen. Vervolgens kiest de opdrachtgever op basis van deze offertes welke van de aanbieders de opdracht daadwerkelijk krijgt.

Er bestaan verschillende vormen van aanbesteding:

 • Openbare aanbesteding
  De opdracht wordt openbaar bekendgemaakt en iedereen kan een offerte indienen.
   
 • Niet-openbare aanbesteding
  Na de aankondiging volgt een selectie uit de partijen die zich hebben aangemeld. Doorgaans mogen vijf of meer inschrijvers een offerte indienen.
   
 • CGD (concurrentiegerichte dialoog)
  Deze procedure begint hetzelfde als een niet-openbare aanbesteding. Na selectie worden de partijen uitgenodigd voor een dialoog, waarbij telkens partijen afvallen. De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan de partij die overblijft na de dialoogrondes (of aan één van de partijen die overblijven).
   
 • Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  Na aankondiging van de opdracht kunnen partijen zich inschrijven. De opdrachtgever kiest de kandidaten die een offerte mogen indienen en kan vervolgens met hen onderhandelen over de voorwaarden.
   
 • Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  Het verschil met de procedure zonder bekendmaking is dat de opdracht niet openbaar wordt aangekondigd. De opdrachtgever benadert dus partijen die een offerte mogen inleveren.
   
 • Onderhandse aanbesteding
  Bij een onderhandse aanbesteding wordt een beperkt aantal aanbieders verzocht om een offerte in te dienen.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit omvat een grote hoeveelheid voorschriften waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Het gaat om regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, milieu en bruikbaarheid. Het eerste Bouwbesluit dateert van 1992; in 2003 en 2012 werd het aangepast. In het besluit staan onder andere NEN-normen (afspraken over normalisatie vastgelegd door het Nederlandse Normalisatie-instituut), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Waar werkt aannemer?

Aannemers werken als zelfstandige of staan aan het hoofd van een aannemersbedrijf. Ze komen tijdens hun werk vooral in aanraking met onderaannemers, uitvoerders, tendermanagers, site managers, projectleiders, architecten, metselaars, timmerlieden, stukadoors, steigerbouwers, glaszetters, schilders, werkvoorbereiders, opzichters, calculators, planners en technisch tekenaars.

Hoe word je aannemer?

Om aannemer te worden, kun je de opleiding Bouwkunde volgen. Deze wordt aangeboden op zowel wo- , hbo- als mbo-niveau. Voor na- en bijscholing kun je terecht bij de stichting KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw). Via deze opleiding kun je certificaten behalen die zijn uitgegeven door de vereniging Bouwend Nederland, waarin de Nederlandse bouw- en infrabedrijven zijn vertegenwoordigd.