Architect

Wat is een architect?

Een architect is iemand die beroepsmatig gebouwen ontwerpt, deze ontwerpen uittekent en de uitwerking van het concept begeleidt. De titel ‘architect’ is beschermd, wat inhoudt dat alleen zij die staan ingeschreven in het Architectenregister zich architect mogen noemen. Dit register wordt beheerd door het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Ontwerpers van bruggen, wegen en andere vormen van infrastructuur worden in Nederland civiel ingenieurs genoemd; in Vlaanderen spreekt men van burgerlijk-bouwkundig ingenieur.

Wat is architectuur?

Architectuur is de wetenschap (ook wel: de kunst) van de gebouwde omgeving en het ontwerpen hiervan. Onder gebouwde omgeving verstaat men onder andere gebouwen, steden, meubelen, interieur en landschappen. Architectuur leunt al sinds de oudheid op drie belangrijke principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Een goede architect weet de balans tussen deze drie elementen te bewaren. De termen ‘bouwkunde’ en ‘bouwkunst’ wijzen elk op een ander aspect van de architectuur: de technische kant respectievelijk de esthetische kant.

Belangrijke stromingen en architecten

Sinds de steentijd is de architectuur in beweging en daardoor kennen we heden ten dage vele verschillende stromingen en bouwstijlen. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn art deco, art nouveau, barok, Bauhaus, classicisme, deconstructivisme, functionalisme, gotiek, Jugendstil, neoclassicisme, nieuwe zakelijkheid, De Stijl en het structuralisme en traditionalisme.

Enkele voorbeelden van beroemde architecten zijn Michelangelo, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Rem Koolhaas, Ieoh Ming Pei, Oscar Niemeyer, Marcel Breuer, Frank Gehry, Richard Meier, Alvar Aalto, Ludwig Mies van der Rohe, Antoni Gaudi, Louis Kahn en Mimar Sinan.

Wat doet een architect?

Het werk van architecten kan worden verdeeld over verschillende fases:

Opnamefase

 • Bemachtigen en bestuderen van het bestemmingsplan, kadaster-, bouw en situatietekeningen of de welstandsnota
 • Inmeten en uittekenen van een woning
 • Voeren van overleg met de opdrachtgever (bijvoorbeeld een particuliere opdrachtgever, gemeentebestuur, woningcorporatie, stichting of directie van een bedrijf) gedurende meerdere fases van het ontwerp

Voorlopig ontwerp-fase

 • Creëren en voorleggen van een of meer ontwerpen
 • Maken van een planning
 • Opstellen van een prijsindicatie
 • Bespreken van ontwerp met opdrachtgever
 • Selecteren van geschikte constructeurs

Definitief ontwerp-fase

 • Technisch uitwerken van een ontwerp
 • Opstellen van een bestek of technische omschrijving
 • Indienen van een omgevingsvergunning waarin bouwkundige en technische berekeningen zijn meegenomen
 • Benaderen van aannemers

Contractvormingsfase

 • Selecteren van geschikte aannemer(s)
 • Onderhandelen over kosten en voeren van overleg met aannemers, onderaannemers, stedenbouwkundigen en andere specialisten
 • Opmaken van contracten

Bouwbegeleidingsfase

 • Bewaken van kwaliteit, planning en budget gedurende de bouw
 • Onderhouden van contact met opdrachtgever en (onder)aannemer(s)

Waar werken architecten?

Veel architecten hebben een eigen bureau, al dan niet samen met collega-architecten, of werken op freelance basis. Een architect die voor langere tijd exclusief aan een bepaalde stad verbonden is, wordt wel een stadsbouwmeester of stadsarchitect genoemd.

Architecten hebben tijdens hun werk vooral te maken met aannemers, onderaannemers, stedenbouwkundigen, planologen, landmeters, bouwkundig tekenaars, constructeurs, structural engineers, opzichters, uitvoerders, beleidsmedewerkers, calculators en projectleiders.

Hoe word je architect?

Om architect te worden, kun je de opleiding Bouwkunde volgen. Deze opleiding kan worden gevolgd op wo-niveau, bijvoorbeeld aan de TU Delft of de TU Eindhoven. Na afronding van deze studie mag men zich Master of Science of bouwkundig ingenieur noemen. Daarnaast kan de opleiding Bouwkunde worden gevolgd aan een Academie van Bouwkunst, waarvan er in Nederland zes zijn: in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Deze hbo-opleiding leidt op tot Master of Architecture (MArch).