Planoloog

Wat is een planoloog?

Een planoloog is iemand die plannen ontwikkelt voor het beheer en de verbetering van de bebouwde omgeving. De discipline van de planologie maakt onderdeel uit van het vakgebied van de ruimtelijke ordening. Planologie kan worden gedefinieerd als ‘de wetenschappelijke discipline die de theorieën, technieken, methoden en reflectie vormt van de ruimtelijke planning’. Ruimtelijk ordening bestaat dus uit twee onderdelen: de ruimtelijke planning en de planologie.

Wat doet een planoloog?

De taken van planologen zijn over het algemeen de volgende:

 • Begeleiden van de opmaak van ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen en/of stedenbouwkundige verordeningen
 • Opstellen van goedkeurings- en adviesbesluiten
 • Verrichten van plantoetsing op basis van het bestaande beleid
 • Opstarten van en/of meewerken aan initiatieven op het gebied van ruimtelijk ordening
 • Onderzoeken van functionaliteit van ruimtelijke projecten op het gebied van onder meer werken, wonen, recreatie en verkeer
 • Afhandelen van informatie- en principeverzoeken
 • Verstrekken van advies op het gebied van vergunningen
 • Behandelen van klachten en bezwaren
 • Voorbereiden en opstellen van bestemmingsplannen
 • Organiseren en bijwonen van overleggen met projectmanagers, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen

Waar werken planologen?

Planologen zijn werkzaam voor onder meer gemeenten, provinciale overheden, rijksoverheid, onderzoeks- en adviesbureaus, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Ze hebben tijdens hun werk te maken met bijvoorbeeld beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, planeconomen, projectmanagers, stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundig tekenaars.

Hoe word je planoloog?

De meest relevante opleidingen voor iemand die als planoloog wil werken, zijn de hbo-opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie en de wo-studie Sociale Geografie en Planologie. De eerste wordt in Nederland aangeboden door de volgende instellingen:

 • Hogeschool Inholland Delft
 • Hogeschool Rotterdam
 • NHTV Breda (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer)
 • Saxion Hogeschool Deventer
 • Hogeschool Utrecht

De universitaire opleiding Sociale Geografie en Planologie, waarbinnen men kan kiezen voor de master Planologie, wordt aangeboden aan de volgende universiteiten: