Structural engineer

Wat is een structural engineer?

Een structural engineer is iemand die is gespecialiseerd in structural engineering: de wetenschap die zich bezighoudt met het analyseren en ontwerpen van dragende constructies van bruggen, tunnels, flats, etc. In feite is structural engineering een specifieke discipline binnen de civiele techniek (ook wel civil engineering), de toegepaste wetenschap die zich richt op het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van civiele (dat wil zeggen: burgerlijke, niet-militaire) bouwwerken en objecten.

Binnen het vakgebied van structural engineering houdt men zich bijvoorbeeld bezig met vraagstukken als:

 • Hoe kan de constructie van een gebouw zo worden ontworpen dat deze bestand is tegen extreme situaties, bijvoorbeeld een aardbeving?
 • Welke spanningen treden op in een stuwdam?
 • Wat is de belasting die optreedt wanneer een trein over een brug rijdt?
 • Welke krachten moet de vleugel van een vliegtuig kunnen weerstaan in zware weersomstandigheden?

Wat doet een structural engineer?

De taken waarmee structural engineers zich bezighouden, zijn over het algemeen de volgende:

 • Opstellen, controleren en toepassen van fysische modellen omtrent de constructie, belasting en materialen van een bouwwerk
 • Analyseren en interpreteren van bestekken, instructietekeningen, concepten etc.
 • Uitvoeren van sterkteberekeningen op basis van de eindige-elementenmethode (Finite Element Method / FEM), al dan niet met behulp van FEM-softwaretoepassingen als ABAQUS, Ansys, SCIA Engineer, Siemens NX CAE, Z88, FEniCS, deal.II en Code-Aster
 • Adviseren van onder meer opdrachtgevers, projectleiders en architecten op het gebied van constructies
 • Controleren van opgeleverde bouwwerken op onder meer technische correctheid, veiligheid en stabiliteit
 • Aansturen en controleren van bijvoorbeeld constructeurs en tekenaars
 • Eventueel opstellen van engineering-documenten voor productie- en inkoopafdelingen

Waar werken structural engineers?

Structural engineers werken bijvoorbeeld voor ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen en constructiebedrijven in onder andere de offshore-, olie- / gas-, energie- en (petro)chemie-industrie. Mensen met wie ze tijdens hun werkzaamheden te maken hebben, zijn onder meer constructeurs, civil engineers, bouwkundig tekenaars, architecten en stedenbouwkundigen.

Hoe word je structural engineer?

Relevante opleidingen voor iemand die structural engineer wil worden, zijn bijvoorbeeld:

 • MSc Structural Engineering (TU Delft)
 • Hbo-master Structural Engineering (Hogeschool van Amsterdam)
 • Werktuigbouwkunde (hbo/wo)
 • Lucht- en Ruimtevaarttechniek (hbo/wo)