Politie & Beveiliging

De functiegroep Politie & Beveiliging omvat de beroepen die (direct of indirect) gericht zijn op veiligheid, zowel op concreet niveau (gebouwen, personen en evenementen) als op een abstracter niveau (het land, de maatschappij). Subgroepen binnen de functiegroep veiligheid zijn onder meer defensie, objectbeveiliging, persoonsbeveiliging en politie. Daarnaast is er nog de categorie ‘algemeen’, waartoe de beroepen behoren die in meerdere subgroepen kunnen voorkomen en vaak een algemene veiligheidstaak hebben, zoals medewerker beveiliging en safety supervisor.