Agrarisch, natuur & milieu

De agrarische sector (ook wel ‘landbouw’) wordt gevormd door het deel van de economie dat zich bezighoudt met het bewerken van het land en/of het houden van vee ten behoeve van menselijke gebruik. Tot deze sector behoren onder meer akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en bosbouw. De sector natuurbeheer richt zich op het behoud en de verzorging van de natuurlijke omgeving (bijvoorbeeld bossen, parken en plassen).