Bioloog

Wat is een bioloog?

Een bioloog is, in algemene zin, iemand die alle levende organismen bestudeert: mensen, dieren, bacteriën, micro-organismen en planten. Biologen kunnen op vele terreinen in de wetenschap en daarbuiten werkzaam zijn.

Wat doet een bioloog?

Wat een bioloog precies doet, hangt af van zijn specialisatie en de organisatie waarvoor hij werkt. Enkele voorbeelden van mogelijke werkzaamheden zijn:

 • Uitvoeren van laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld met betrekking tot menselijke of dierlijke cellen, moleculen, bacteriën, micro-organismes, etc.)
 • Onderzoeken en in kaart brengen van menselijk en dierlijk gedrag
 • Categoriseren en onderzoeken van planten- en diersoorten
 • Onderzoeken doen op het gebied van evolutie, biodiversiteit, ecologie en andere relevante onderwerpen
 • Schrijven van rapporten over biologische onderwerpen of milieu-aangelegenheden
 • Adviseren van organisaties omtrent biologische onderwerpen

Waar werken biologen?

Veel biologen zijn werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker (bij universiteiten, bedrijven, musea of andere instellingen). Daarnaast zijn biologen vaak werkzaam als beleidsmedewerker (bijvoorbeeld op Milieu of Landbouw), leraar biologie, farmacoloog, medisch analist of klinisch chemicus. Met wie ze samenwerken, hangt sterk af van hun werkterrein: in wetenschappelijke omgevingen als de universiteit werken ze bijvoorbeeld samen met laboratoriummedewerkers en toxicologen, terwijl ze in beleidsomgevingen eerder te maken hebben met projectleiders en consultants op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Hoe word je bioloog?

Om bioloog te worden, is de meest voor de hand liggende studie de universitaire studie biologie, die je kunt volgen in Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen.

Veelal worden de studenten in de eerste fase van de studie breed opgeleid, waarna ze zich in de volgende jaren specialiseren in een bepaalde discipline van de biologie. Voorbeelden van deze vakgebieden zijn genomics, moleculaire biologie, celbiologie, environmental biology, ontwikkelingsbiologie en gedragsbiologie.

Met de wo-studie Biomedische wetenschappen zijn er ook mogelijkheden om als bioloog aan het werk te gaan: biomedici opereren op het snijvlak van geneeskunde en biologie. Op het hbo zijn de volgende studies nauw verwant aan de studie biologie:

 • Aquatische ecotechnologie
 • Biotechnologie
 • Bos- en natuurbeheer
 • Chemische technologie
 • Diermanagement
 • Laboratoriumtechniek
 • Milieukunde
 • Toegepaste biologie
 • Voedingsmiddelentechnologie