Onderwijs

Tot de functiegroep onderwijs behoren de beroepen die zich richten op het overbrengen en toetsen van kennis en vaardigheden. De functiegroep omvat onder meer leraren en overig personeel in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo), het speciaal onderwijs en het particulier onderwijs.