Studieadviseur

Wat is een studieadviseur?

Een studieadviseur is het aanspreekpunt voor studenten tijdens het volgen van een opleiding. Zij kunnen bij de adviseur terecht met vragen, twijfels en problemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de te nemen vervolgstappen in hun studie of als ze vastlopen in hun opleiding door privé-issues. Ook geeft een studieadviseur voorlichting aan studiekiezers en helpt hij of zij hen bij het maken van beslissingen rondom de studiekeuze.

Wat doet een studieadviseur?

Een studieadviseur informeert, begeleidt en adviseert studenten over en bij allerlei studiegerelateerde zaken. Die zaken kunnen betrekking hebben op de inhoud van de studie maar ook op praktische zaken en op problemen waar studenten tegenaan lopen en die gevolgen hebben op de studie.

Concreet houdt een studieadviseur zich bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Voorlichting geven aan studenten over de inhoud van studies
 • Uitleg geven over examenprogramma's, studiebelasting en het bindend studieadvies
 • Adviseren over de te kiezen richting, keuzevakken en studieplanning
 • Beantwoorden van vragen over de inhoud en het studieprogramma van opleidingen
 • Ondersteuning bieden bij het omgaan van met problemen die gevolg hebben op opleiding en het zoeken van een oplossing hiervoor, bijvoorbeeld in overleg met de examencommissie
 • Regelen van vrijstellingen
 • Monitoren van de studieloopbaan en signaleren van studievertragingen en daarvoor in samenspraak met de student tot oplossingen komen
 • Workshops en trainingen geven aan (aankomende) studenten
 • Contact onderhouden met studentendecanen en -psychologen en het doorverwijzen hiernaar
 • In kaart brengen en aan de kaak stellen van knelpunten in de studieprogramma’s en het bedenken van oplossingen hiervoor
 • Adviseren over verbeteringen in onderwijsprogramma’s
 • (Laten) ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor aankomende studenten
 • Bemiddelen bij conflicten tussen studenten en docenten
 • Bijhouden van studentenadministratie en registratie en rapportage van klachten
 • Contact leggen met andere studieadviseurs (zowel binnen als buiten de organisatie)

Waar werken studieadviseurs?

Als studieadviseur werk je op een onderwijsinstelling, meestal een universiteit. Elke faculteit op een universiteit heeft eigen studieadviseurs, die één of meerdere opleidingen onder hun hoede hebben.

Studieadviseurs op de universiteit werken samen met de opleidingscoördinator, studentendecanen en -psychologen en afdelingshoofden en faculteitsbestuurders. Ook schakelen zijn met hoogleraren en docenten.

Ook mbo- en hbo-instellingen werken met studieadviseurs, maar hier is de functie wat minder prominent vertegenwoordigd.

Hoe word je studieadviseur?

Er bestaat geen specifieke opleiding om studieadviseur te worden. Vaak is het niveau van opleiding dat vereist is om in aanmerking te komen voor de functie, hetzelfde als het niveau waarop de onderwijsinstellingen opereren. Zo wordt op universiteiten gevraagd om mensen die een een wetenschappelijke (master)studie hebben voltooid.

Ervaring met adviseren, voorlichting en begeleiding is echter belangrijker dan de richting waarin je je opleiding hebt gevolgd. Ook moet je affiniteit hebben met onderwijs en studenten(zaken) en is het belangrijk dat je gevoel hebt voor bestuurlijke verhoudingen en daadkrachtig bent.