HR

HRM (Human Resources Management, kortweg HR) en arbeidsbemiddeling zijn disciplines binnen personeelszaken. Het uitgangspunt van HR is dat mensen binnen een organisatie niet primair als kostenpost worden beschouwd, maar als vertegenwoordigers van activa. Met andere woorden: wanneer ze op de juiste manier worden ingezet, leveren ze opbrengsten op (ook wel ‘human capital’ genoemd).