Onderzoek & wetenschap

De functiegroep onderzoek en wetenschap omvat de beroepen die zich primair richten op wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld binnen de natuurwetenschappen, de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Ook laboratoriumfuncties en beroepen binnen R&D (research and development, ook wel O&O: onderzoek en ontwikkeling) vallen in deze functiegroep.
PhD