Vacatures.nl

Sport en recreatie

Tot de functiegroep sport en recreatie behoren onder meer de beroepen binnen de (professionele) sportbeoefening, de sportinstructie en de fitness. Ook beroepen die gericht zijn op (buiten)recreatie en wellness vallen binnen deze groep, net als coördinerende beroepen die gericht zijn sport en beweging (bijvoorbeeld projectleider beweging of sportadviseur).