Notaris

Wat is een notaris?

Een notaris is een onpartijdige functionaris die bevoegd is om authentieke documenten (notariële akten) op te maken. Hierin worden afspraken tussen partijen en de gevolgen hiervan officieel vastgelegd. Een notaris wordt benoemd door de koning en legt een officiële eed af. In deze eed zweert hij, dat hij zijn taken eerlijk, onpartijdig en nauwkeurig zal uitvoeren, dat hij de wetgeving zo stipt mogelijk zal naleven en dat hij strikte geheimhouding zal betrachten omtrent de inhoud van de opgestelde akten. Deze wetgeving is vastgelegd in de Wet op het notarisambt en is bindend voor alle leden en organen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Wat doet een notaris?

Notarissen stellen akten op, met name op de volgende gebieden:

Personen- en familierecht

 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten
 • Echtscheidingakten
 • Testamenten
 • Erfrechtverklaringen
 • Volmachten van betaling

Onroerendgoedrecht

 • Koopakten van woningen
 • Hypotheekakten
 • Veilingsakten
 • Akten van levering

Rechtspersonenrecht

 • Oprichtingsakten (van bv’s, stichtingen en verenigingen)
 • Statutenwijzigingen
 • Akten van overdracht en emissie van aandelen
 • Akten van juridische fusie

Behalve met het opstellen en ondertekenen van de documenten, houden notarissen zich ook veel bezig met het verrichten van (juridisch) onderzoek. Verder zien ze er op toe dat alle akten, voorzien van dagtekening, bewaard blijven en dat er een kopie van gemaakt wordt (ook wel ‘grosse’ genoemd).

Waar werken notarissen?

Notarissen werken bij een notariskantoor. Enkele grote notariskantoren in Nederland zijn:

 • Loyens & Loeff
 • De Brauw Blackstone Westbroek
 • NautaDutilh
 • Houthoff Buruma
 • Van Doorne
 • Actus
 • Van Heeswijk
 • AKD
 • Baker & McKenzie
 • Veldhuizen Beens Van de Castel
 • Holland Van Gijzen

Veel notarissen worden ondersteund door notarisklerken, die dossiërs voorbereiden, onderhouden, controleren en afwerken. Verder rechercheren zij gegevens bij gemeenten en de Kamer van Koophandel. Verder hebben notarissen tijdens hun werkzaamheden bijvoorbeeld te maken met bedrijfsjuristen, advocaten, juridisch secretaresses, makelaarsjuridisch medewerkers en hypotheekadviseurs.

Hoe word je notaris?

Om notaris te worden, dien je een bachelor- en masteropleiding notarieel recht te hebben afgerond aan een universiteit. Deze opleiding wordt aangeboden in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Vakken die worden aangeboden zijn onder andere personen- en familierecht, erfrecht, huwelijksvermogenrecht en onroerendgoedrecht.

Na het afronden van de studie kun je solliciteren bij een notariskantoor. De eerste zes jaar van je carrière ben je kandidaat-notaris, wat inhoudt dat je geen laatste tekenbevoegdheid hebt en dat de notaris officieel eindverantwoordelijk is. Alleen in geval van waarneming (wanneer de notaris afwezig is), draagt de kandidaat-notaris de volledige verantwoordelijkheid.