Bedrijfsjurist

Wat is een bedrijfsjurist?

Een bedrijfsjurist (ook wel legal counsel) is iemand die binnen een bedrijf verantwoordelijk is voor alle juridische zaken.

Wat doet een bedrijfsjurist?

De bedrijfsjurist werkt binnen een organisatie nauw samen met het management en zorgt voor de afhandeling van juridische zaken. Tot zijn werkzaamheden behoren onder meer de volgende onderdelen:

 • Opstellen en nauwkeurig controleren van contracten (bijvoorbeeld inkoopcontracten, verkoopcontracten, reseachcontracten, licentieovereenkomsten, SLA’s (service level agreements) en distributiecontracten)
 • Beschermen van de privacy van de onderneming en het personeel
 • Beheren van de verzekeringsportefeuille
 • Voeren van de dataprotectie en risk management
 • Afhandelen van de juridische zaken omtrent personeelszaken
 • Adviseren van de directie bij overnames, joint ventures en aandelenuitgifte
 • Adviseren van de directie omtrent compliance
 • Fungeren als vraagbaak ten opzichte van zowel directie als personeel
 • Inschakelen van andere experts als advocaten en fiscalisten

Er zijn onder bedrijfsjuristen veel generalisten, die op alle vlakken inzetbaar zijn. Daarnaast zijn er specialisten op het gebied van intellectueel eigendom, arbeidsrecht, mededingingsrecht, privacyrecht of vennootschapsrecht.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsjurist en een advocaat?

De functie van bedrijfsjurist lijkt op die van advocaat, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Zo is een advocaat minder direct betrokken bij de organisatie die hij vertegenwoordigt dan een bedrijfsjurist. Bovendien is een bedrijsjurist van het begin af aan betrokken bij ontwikkelingen in een organisatie, terwijl een advocaat vaak pas wordt ingeroepen wanneer er een conflict is. Toch zijn de twee functies complementair aan elkaar en zijn bij een grote overname of een andere grote zaak zowel advocaten als bedrijfsjuristen nodig.

Waar werken bedrijfsjuristen?

Bedrijfsjuristen zijn werkzaam op de juridische afdeling (legal department) van de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen. Ook zijn er interim-bedrijfsjuristen, die tijdelijk door bedrijven worden ingehuurd voor assistentie bij een specifieke project.Tijdens hun werk krijgen bedrijfsjuristen bijvoorbeeld te maken met risk managers, advocaten, CEO's, CFO's, accountants en financial controllers.

Hoe word je bedrijfsjurist?

De meeste bedrijfsjuristen hebben de universitaire studie Rechtsgeleerdheid gevolgd, die wordt aangeboden aan de volgende universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit

Bij de meeste bedrijven is een wo-master Rechtsgeleerdheid een vereiste om te kunnen werken als legal counsel.