Hypotheekadviseur

Wat is een hypotheekadviseur?

Een hypotheekadviseur is iemand die optreedt als bemiddelaar bij het afsluiten van een hypotheek. Hij fungeert als tussenpersoon, voornamelijk om degene die een hypotheek wenst af te sluiten zo goed mogelijk te adviseren.

Wat doet een hypotheekadviseur?

Hypotheekadviseurs verstrekken advies aan mensen die een hypotheek willen afsluiten. Tot hun werkzaamheden behoren over het algemeen de volgende zaken:

 • Inventariseren van klanten conform de Wet Financieel Toezicht (Wft)
 • Op basis van deze inventarisatie opstellen van een klantprofiel
 • Toetsen van het maximale hypotheekbedrag conform de gedragscode van het CHF (Contactorgaan Hypothecair Financiers)
 • Vaststellen of de Nationale Hypotheekgarantie van toepassing is
 • Bepalen van wenselijkheid en noodzaak van AO- en WW-verzekering en overbruggingsfinanciering
 • Vergelijken van rentestanden, productvoorwaarden en overlijdensrisicoverzekeringen
 • Samenstellen van een rapportage op basis van al het voorgaande
 • Bespreken van de bevindingen met de aanvrager van de hypotheek
 • Doornemen van de koopakte met de hypotheekaanvrager
 • (Laten) aanvragen van een taxatierapport en eventuele werkgeversverklaring, bankgarantie, salarisstroken of identiteitsvaststelling
 • Tekenen van de offerte met de hypotheekaanvrager
 • Onderhouden van (voortgangs)contact met onder andere verzekeraars en banken
 • Controleren van dossiers van collega’s en het laten controleren van eigen dossiers (verplicht op basis van de Wft-criteria)
 • Bijhouden van de rentevastperiode en eventuele wijzigingen gedurende tien jaar

Waar werken hypotheekadviseurs?

Hypotheekadviseurs werken voornamelijk voor banken, verzekeraars, makelaars, assurantiekantoren en intermediairs in vastgoed. Ze komen tijdens hun werk in aanraking met bijvoorbeeld notarissen, makelaars, taxateurs en accountmanagers.

Hoe word je hypotheekadviseur?

De meest voor de hand liggende opleiding om hypotheekadviseur te worden, is de hbo-opleiding Financial Service Management. Daarnaast zijn er vele trainingen en cursussen die worden aangeboden op hbo-niveau, zoals de cursus Erkend Hypothecair Planner (EHP), Wft Adviseur Hypothecair Krediet en de Leergang Hypothecaire Planning (LHP).

Er zijn twee organisaties die de professionaliteit van hypotheekadviseurs bewaken en stimuleren, namelijk de Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling (SKHB) en de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH).