Taxateur

Wat is een taxateur?

Een taxateur is iemand die de waarde van woningen, gebouwen of stukken grond vaststelt en hierover een onafhankelijk oordeel velt. Dit is onder andere nodig voor de verstrekking van hypotheken en verzekeringen en voor het bepalen van de fiscale waarde door de belastingdienst.

Er zijn ook taxateurs die de waarde van bezittingen vaststellen. Denk bijvoorbeeld aan juwelen of kunst. Op deze pagina gaan we in op het beroep van taxateur van onroerend goed.

Wat doet een taxateur?

De hoofdtaak van een taxateur is het bepalen van de waarde van een woning, gebouw of stuk grond. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen. Zo kijkt een taxateur onder andere naar de grootte, het type en de indeling van de objecten. Daarnaast zijn de ligging, het onderhoudsniveau en de waarde van andere objecten in dezelfde buurt aspecten die meewegen in het oordeel van de taxateur. Op basis van al deze informatie stelt een taxateur een taxatierapport op.

Dit valt onder het takenpakket van een taxateur:

 • Het vaststellen van de waarde van een woning, gebouw of een stuk grond aan de hand van een aantal vaststaande criteria.
 • Informatie opvragen bij het kadaster.
 • Ontwikkelingen op de woningmarkt in de gaten houden.
 • Het bestuderen van eigendomsaktes en bestemmingsplannen en deze bespreken met vertegenwoordigers de gemeente.
 • Het opstellen van taxatierapporten, waarin de bevindingen worden vastgelegd.
 • Controleren van vastgoedportefeuilles.
 • Contact en relaties onderhouden met particulieren en vertegenwoordigers van instanties, zoals gemeentes, fondsen, banken en vastgoedbeleggers.

Als taxateur kun je worden ingeschakeld door kopers en verkopers van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook door de belastingdienst, verzekeraars, de bank of de gemeente. Aan de hand van het taxatierapport kunnen verkopers en kopers van onroerend aan- en verkoopbeslissingen nemen en banken beoordelen of de hypotheek de waarde van een onderpand dekt. De gemeente kan de taxatiewaarde bijvoorbeeld gebruiken voor het bepalen van de WOZ waarde en de belastingdienst bij beslaglegging op panden.

Soms werkt een taxateur ook als makelaar. In dat geval werk je niet onafhankelijk, maar in opdracht van een kopende of verkopende partij en vertegenwoordig je de belangen van die partij. Een taxateur kan daarom nooit tegelijkertijd optreden als makelaar voor partijen die bij een (ver)koop betrokken zijn.

Waar werken taxateurs?

Taxateurs werken in veel gevallen bij makelaarskantoren. Maar er zijn ook gespecialiseerde taxatiekantoren en je kunt als taxateur ook voor jezelf aan de slag. Verder zijn er taxateurs in dienst van de gemeenten, overheden en verzekeringsmaatschappijen. Je kunt je specialiseren in bedrijfsonroerend goed (BOG), woningen of agrarisch onroerend goed. Er zijn ook gespecialiseerde WOZ-taxateurs, die zich hebben toegelegd op het vaststellen van waarden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Als taxateur doe je veel van je werk zelfstandig. Je zult contact hebben met makelaars, (zakelijke of particuliere) klanten en vertegenwoordigers van instanties als de belastingdienst, gemeentes, banken en hypotheekverstrekkers.

Hoe word je taxateur?

Er zijn verschillende manieren om taxateur te worden. Voor het beroep is een opleiding op hbo-niveau vereist. De opleiding die het meest aansluit is Vastgoed en Makelaardij. Maar je kunt ook op andere manieren in het beroep belanden. Bijvoorbeeld door een specifieke cursus te volgen na een algemenere opleiding als Management, Economie en Recht.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) heeft een eigen academie, waar je vastgoedgerelateerde opleidingen en cursussen kunt volgen: de Academie voor Vastgoed.

Om de kwaliteit van de taxaties te waarborgen, is er een certificering ontwikkeld. Je kunt officieel erkend worden als taxateur door ingeschreven te zijn bij een taxatieregister, zoals NRVT of SCVM.

Welke competenties heb je nodig als taxateur?

Als taxateur is het handig als je het volgende in huis hebt:

 • Analytisch vermogen
 • Adviesvaardigheden
 • Klantgerichte houding
 • Communicatiekracht (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Rekenkundig inzicht
 • Orde en structuur kunnen aanbrengen