Advocaat

Wat is een advocaat?

Een advocaat is een rechtsgeleerde die de juridische belangen behartigt van particulieren of bedrijven bij juridische aangelegenheden. In het strafrecht wordt een advocaat vaak ook aangeduid als raadsman of raadsvrouw.

Er zijn vele specialisaties mogelijk binnen de advocatuur, zoals: arbeidsrecht, strafrecht, letselschade, personen- en familierecht, ontslagrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, Europees recht, merkenrecht en staatsrecht.

Wat doet een advocaat?

Advocaten adviseren en bemiddelen cliënten onafhankelijk, doch partijdig op juridisch gebied en zijn bevoegd om in opdracht van cliënten te procederen bij de rechtbank. Hoewel het niet verplicht is om een advocaat te hebben, kan het voor veel mensen lastig zijn om afstand te doen van hun eigen zaak. Daarnaast heeft niet iedereen voldoende kennis van het rechtsysteem om zelf succesvol. een zaak te kunnen voeren.

Behalve het tijdens een zitting bijstaan van cliënten, hebben advocaten nog meer taken, waaronder:

  • Onderzoeken of het aanspannen van een rechtszaak of het voeren van verdediging kansrijk is
  • Analyseren en beoordelen van bevindingen met het oog op de voorbereiding van een zaak
  • Vaststellen van een verdedigingsstrategie
  • Opstellen van de benodigde juridische documenten voor het doorlopen van de gerechtelijke procedure
  • Verstrekken van advies aan de cliënt omtrent juridische kwesties
  • Overleggen met de cliënt over de strategie en de rechtsprocedure
  • Verzamelen van voldoende bewijslast voorafgaand aan de rechtszaak (bijvoorbeeld getuigenverklaringen)
  • Verzorgen van ondersteuning na de rechtsprocedure
  • Evalueren van de procedure en zorgdragen voor een correcte documentatie

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde heeft beroepsregels opgesteld waaraan elke advocaat zich dient te houden. Deze regels schrijven voor dat advocaten te allen tijde deskundig, integer, onafhankelijk, partijdig en vertrouwelijk handelen. De eisen die worden gesteld aan de beroepsuitoefening variëren verder van het voeren van een adequate financiële administratie tot het afsluiten van een verplichte beroepsverzekering. Op deze manier wil de Orde de kwaliteit van de advocatuur waarborgen en het belang van eenieder in Nederland dienen: iedereen moet toegang hebben tot het recht: arm of rijk, schuldig of onschuldig.

Waar werken advocaten?

Advocaten zijn over het algemeen werkzaam bij advocatenkantoren, de grotere bedrijven en de overheid, waaronder de diensten en instellingen van het Ministerie van Justitie. Ze hebben tijdens hun werk bijvoorbeeld te maken met advocaat-stagiairs, advocaat-medewerkers, juridisch secretaresses, officieren van justitie, rechters, griffiers, gerechtsambtenaren, notarissen, juristen, bedrijfsjuristen, persvoorlichters en beveiligers.

Hoe word je advocaat?

Om advocaat te worden, dien je de wo-opleiding Rechtsgeleerdheid te volgen met een master Nederlands recht. Deze studie kun je volgen aan de universiteiten van Amsterdam (VU en UVA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Na afronding van je studie ga je eerst als advocaat-stagiair aan de slag. Tijdens deze Beroepsopleiding Advocaten houd je je bezig met de onderdelen bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht