Juridisch Medewerker

Wat is een juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker is iemand die juridische werkzaamheden verricht, vaak ter ondersteuning van juristen. Er zijn twee soorten juridisch medewerkers:

 • Juridisch medewerker openbaar bestuur (ook wel juridisch beleidsmedewerker)
 • Juridisch medewerker zakelijke dienstverening

Wat doet een juridisch medewerker?

De algemene werkzaamheden van juridisch medewerkers zijn in de meeste gevallen de volgende:

 • Verrichten van frontoffice-werkzaamheden
  • Inwinnen van informatie middels gesprekken en schriftelijke verzoeken (bijvoorbeeld over procedures of klantdossiers)
  • Verstrekken van juridisch advies aan klanten, de organisatie of het bestuur
  • Eventueel doorverwijzen van klanten naar andere organisaties voor specifieke vragen
    
 • Behandelen van aanvragen en opdrachten
  • Verrichten van dossieronderzoek
  • Controleren van bewijsstukken en andere gegevens
  • Ordenen van dossiergegevens
  • Controleren van dossiergegevens op volledigheid, juistheid en relevantie
  • Zo nodig inwinnen van advies van derden
  • Zo nodig verrichten van literatuuronderzoek
  • Opstellen (of bijdragen aan het opstellen) van juridische concept- en standaarddocumenten
  • Verwerken van mutaties in standaarddocumenten
  • Bewaken van de wettelijke termijn van dossiers

Verder zijn er nog specifieke taken voor de verschillende soorten juridisch medewerkers:

 • Juridisch medewerkers openbaar bestuur
  • Voorbereiden en/of evalueren van juridisch beleid in opdracht van een collega of leidinggevende
  • Selecteren en verwerken van gegevens in het kader van draagvlak- en behoefte-onderzoek
  • Verwerken van gegevens in bijvoorbeeld grafieken, tabellen en presentaties
    
 • Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening
  • Verzamelen, verwerken en presenteren van marktgegevens ten behoeve van het management
  • Uitvoeren van promotie- en marketingactiviteiten

Waar werken juridisch medewerkers?

Juridisch medewerkers openbaar bestuur werken bij gemeenten, provincies, ministeries, de Belastingdienst, rechterlijke instanties of waterschappen. Het werkveld van juridisch medewerkers zakelijke dienstverlening omvat onder meer notaris- en advocatenkantoren, makelaardijen, verzekeringskantoren, gerechtsdeurwaarders en de Kamer van Koophandel.

Tijdens hun werkzaamheden hebben juridisch medewerkers bijvoorbeeld te maken met bedrijfsjuristen, advocaten, advocaat-stagiairs, notarissen, beleidsmedewerkers, administratief medewerkers, makelaars en deurwaarders.

Hoe word je juridisch medewerker?

Het vak van juridisch medewerker is een mbo-functie: de meest studiekeuze voor iemand die deze functie wil uitoefenen is dan ook de mbo-opleiding Juridisch medewerker (niveau 4). Binnen deze opleiding kun je kiezen in welke richting je wilt uitstromen: openbaar bestuur of zakelijke dienstverlening. De opleiding kan worden gevolgd via de beroepsopleidende (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en duurt, afhankelijk van leerweg en onderwijsinstelling, tussen de 2,5 en 4 jaar.