Advocaat-stagiair

Wat is een advocaat-stagiair?

Een advocaat-stagiair is iemand die als advocaat is beëdigd en via de beroepsopleiding advocaten (BA) ervaring opdoet om zelfstandig als advocaat te kunnen werken. Tijdens de stage functioneert de advocaat-stagiair onder begeleiding van een ervaren advocaat (de zogeheten patroon). Ondanks de term ‘stagiair’ is een advocaat-stagiair wel degelijk officieel advocaat en staat deze ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Gedurende de driejarige opleiding krijgen veel advocaat-stagiairs al eigen cliënten en zaken toegewezen van hun advocatenkantoor.

Wat doet een advocaat-stagiair?

Als advocaat-stagiair leer je de praktijk van het vak van een ervaren advocaat, de patroon. Theoretisch ben je volledig voorbereid om als advocaat te werken; tijdens de stageperiode van drie jaar doe je de nodige ervaring op om geheel zelfstandig als advocaat te kunnen werken. Je ondersteunt de advocaat in alle voorkomende werkzaamheden en staat de patroon bij door bijvoorbeeld onderzoek te doen en dossiers voor te bereiden.

De dagelijkse werkzaamheden van een advocaat-stagiair kunnen er als volgt uitzien:

 • Bijdragen aan pleitnota’s van de patroon
 • Opstellen van memo’s en adviezen
 • Samenstellen en controleren van dossiers
 • Verrichten van juridisch onderzoek voor de patroon of eventueel voor andere kantoorgenoten
 • Bestuderen van processtukken
 • Voeren van gesprekken en onderhandelingen met cliënten
 • Afhandelen van correspondentie met wederpartijen en de rechtbank
 • Procederen namens cliënten (zelfstandig of samen met de patroon) tijdens gerechtelijke zittingen

Waar werken advocaat-stagiairs?

Advocaat-stagiairs zijn werkzaam bij advocatenkantoren, waar ze de beroepsopleiding advocaten volgen. Collega’s met wie advocaat-stagiairs tijdens hun werk te maken hebben zijn vanzelfsprekend advocaten, maar daarnaast ook juridisch medewerkers, griffiers, officieren van justitie, rechters, notarissen, bedrijfsjuristen, persvoorlichters en beveiligers.

Hoe word je advocaat-stagiair?

Als advocaat-stagiair dien je de universitaire studie Rechtsgeleerdheid te hebben afgerond. Deze opleiding kun je volgen aan de volgende universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit

Afhankelijk van het werkveld waarin het kantoor actief is, kan gevraagd worden naar een specifieke afstudeerrichting, bijvoorbeeld:

 • Strafrecht
 • Europees recht
 • Arbeidsrecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Privaatrecht

Als afgestudeerde jurist dien je, om uiteindelijk zelfstandig advocaat te kunnen worden, de beroepsopleiding advocaten (BA) te volgen. Je doet dan als advocaat-stagiair ervaring op onder begeleiding van een patroon, een ervaren advocaat die als een soort mentor optreedt.

De beroepsopleiding advocaten bestaat uit drie leerlijnen, waarvan de advocaat-stagiair er één kiest:

 • Burgerlijk recht
 • Bestuursrecht
 • Strafrecht

Daarnaast zijn er verschillende verplichte vakken, waaronder:

 • ADR (Alternative Dispute Resolution)
 • Beroepsattitude en beroepsethiek
 • Jaarrekeninglezen
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Vaardigheden