Communicatiemedewerker

Wat is een communicatiemedewerker?

Een communicatiemedewerker is iemand die een bijdrage levert aan de uitvoering van het communicatiebeleid van een organisatie.

Sommige communicatiemedewerkers hebben de rol van communicatieadviseur, waarin ze primair verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie en waarin ze fungeren als raadgever aan bijvoorbeeld directieleden op het gebied van presentatie en communicatie. Anderen functioneren meer als bewaker van de huisstijl of redacteur van interne en externe communicatie-uitingen.

In de meeste organisaties valt de functie van communicatiemedewerker onder de afdeling marketing en communicatie, ook wel MarCom genoemd. In sommige gevallen valt de rol van communicatiemedewerker samen met die van marketing- en/of pr-medewerker.

Wat doet een communicatiemedewerker?

Communicatiemedewerkers zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het communicatiebeleid, alsmede voor het adviseren over de te voeren communicatiestrategie.

Tot de werkzaamheden van communicatiemedewerkers kunnen de volgende zaken behoren:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid
  • Schrijven van een communicatieplan
  • Zorgdragen voor de naleving van het communicatieplan
  • Adviseren van medewerkers bij de uitvoering van het communicatiebeleid
  • Schrijven van teksten voor en verrichten van redactiewerk op de meest uiteenlopende digitale en schriftelijke uitingen, zowel intern als extern (van de website tot brochures, rapporten, jaarverslagen en mailings)
  • Optimaliseren van de communicatieve huisstijl
  • Beheren van het communicatiebudget
  • Uitvoeren van pr-werkzaamheden
  • Bijdragen aan een succesvol marketingbeleid

Wat is een communicatieplan?

Een communicatieplan is een richtlijn voor het communicatiebeleid van een project of organisatie, dat dient als basis waarvanuit alle betrokken personeelsleden handelen op communicatief gebied. Er is geen vast patroon, maar vaak zijn de plannen ongeveer als volgt opgebouwd:

1. Bepalen van de doelgroep
De belangrijkste vraag is hier: wie wil je bereiken? Zijn er meerdere doelgroepen en zo ja: hoe verschillen deze?

2. Bepalen van de doelstellingen
Per doelgroep worden doelstellingen bepaald, die ‘SMART’ geformuleerd moeten zijn: Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch en Tijdsgebonden.

3. Vaststellen van de boodschap
Wat wil je de doelgroep precies vertellen?

4. Vaststellen van de relevante middelen en media
Via welke kanalen ga je de boodschap overbrengen aan de doelgroep?

5. Opstellen van een planning
De volgorde waarin middelen worden ingezet is erg belangrijk; daarom is een goede planning van levensbelang.

6. Samenstellen van een taakverdeling
In het plan moet duidelijk worden vastgelegd wie welke taken heeft, zowel voor interne medewerkers als voor derden die worden ingeschakeld.

7. Opstellen van een begroting
De financiën worden gedetailleerd in kaart gebracht, waarbij een post voor onvoorziene kosten niet mag worden vergeten.

8. Creëren van monitoring en evaluatie
Door evaluatie- en meetmomenten af te spreken, kun je tussendoor toetsen of de activiteiten voldoende succes opleveren en kun je zo nodig tijdig bijsturen.

Waar werken communicatiemedewerkers?

Als communicatiemedewerker kun je werken bij de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen. Mogelijkheden zijn: de communicatieafdeling van commerciële bedrijven, gemeentes of andere overheidsorganisaties. Daarnaast kun je bijvoorbeeld terecht bij culturele instellingen, mediabedrijven of marktonderzoekbureaus. Als communicatiemedewerker heb je bijvoorbeeld te maken met beleidsmedewerkers, marketeers, marketingmedewerkers, communicatieadviseursprojectleiders, pr-adviseurs, grafisch ontwerpers, tekstschrijvers en applicatiebeheerders.

Hoe word je communicatiemedewerker?

De meest gangbare opleidingen tot communicatiemedewerker zijn de hbo-opleiding communicatie en de universitaire opleiding communicatiewetenschappen. Er zijn ook particuliere instellingen die communicatieopleidingen aanbieden, eventueel in deeltijd naast een baan. Behalve goede communicatieve vaardigheden worden van communicatiemedewerkers over het algemeen schrijfkwaliteiten en een goed ontwikkeld taalgevoel gevraagd.