Communicatieadviseur

Wat is een communicatieadviseur?

Een communicatieadviseur is iemand die een organisatie adviseert op het gebied van de interne en (vooral) externe communicatie. In algemene zin denkt de communicatieadviseur na over de manier waarop een boodschap kan worden overgebracht aan een specifieke doelgroep. Vervolgens doet hij voorstellen en/of neemt hij beslissingen, vaak bijgestaan door een team van communicatiemedewerkers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de omgang met de pers, de benadering van klanten en het vormgeven van een complete huisstijl. 

Wat doet een communicatieadviseur?

De precieze rol van een communicatieadviseur kan enigszins variëren per organisatie, maar in algemene zin zien zijn werkzaamheden er als volgt uit:

 • Opstellen, beoordelen en/of actualiseren van het communicatiebeleid (in samenwerking met overige communicatieprofessionals)
 • Bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied (zowel intern als extern) met het oog op eventuele relevantie voor het eigen communicatiebeleid
 • Bijdragen aan voorbereidende besprekingen gericht op beleidsbepaling (binnen de communicatieafdeling en/of daarbuiten)
 • Bijdragen aan de opstelling en naleving van het communicatiebeleid en/of het communicatieplan
 • Initiëren en onderhouden van contacten met klanten, opdrachtgevers en/of andere partners
 • Inventariseren van wensen, verwachtingen en eisen van de klant, opdrachtgever of doelgroep
 • Verlenen van advies over communicatiemix en –oplossingen, meer specifiek over zaken als positionering, imago, tone of voice, doelgroepbepaling, (social) media-uitingen, huisstijl, persberichten
 • Schrijven, beoordelen en/of redigeren van zowel online als offline communicatieuitingen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, wervende artikelen en social media-berichten
 • Verrichten van markt- en concurrentieonderzoek en doen van voorstellen om nieuwe doelgroepen aan te spreken en/of nieuwe markten aan te boren
 • Coördineren en/of (mede) organiseren van persconferenties, voorlichtingsbijeenkomsten en andere manifestaties
 • Informeren van overige afdelingen omtrent communicatieprojecten en -richtlijnen
 • Deelnemen en/of leidinggeven aan afdelingsbreed overleg
 • Fungeren als coach van minder ervaren communicatie-collega’s, bijvoorbeeld stagiairs en junior communicatiemedewerkers

Waar werken communicatieadviseurs?

Communicatieadviseurs kunnen direct in dienst zijn bij het bedrijf dat ze adviseren, waarbij ze veelal deel uitmaken van de afdeling communicatie. Ook zijn er veel communicatieadviseurs die als freelancer werken, of die deel uitmaken van een communicatie-adviesbureau. Zij kunnen vervolgens hun diensten aanbieden aan uiteenlopende bedrijven. Collega’s met wie communicatieadviseurs te maken hebben, zijn bijvoorbeeld communicatiemedewerkers, marketeers, pr-medewerkers, journalisten, woordvoerders, content managers, tekstschrijvers en webredacteurs.

Hoe word je communicatieadviseur?

De volgende opleidingen zijn relevant voor iemand die als communicatieadviseur wil werken:

 • Communicatie (hbo)
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen (wo)
 • Communicatiewetenschappen (wo)
 • Marketing & Communicatie (hbo)

Daarnaast zijn er specifieke opleidingen op het gebied van communicatieadvies, die veelal naast een baan te volgen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Communicatiemedewerker / Junior Adviseur (Beroepsniveau B)
 • Senior Communicatieadviseur (Beroepsniveau C)