Ontslag

Ontslag

Aan alles komt een eind, dus ook aan een arbeidsrelatie met een werkgever. De manier waarop dat gebeurt, kan natuurlijk verschillen. Misschien heb je een nieuwe baan en dien je zelf je ontslag in. Of je vertrekt om andere redenen uit eigen beweging. Vervelender is het als je - om wat voor redenen dan ook - ontslagen wordt en gedwongen op zoek moet naar ander werk. Wat voor vormen van ontslag zijn er? En wat komt daar allemaal bij kijken?

Zelf ontslag nemen

Verander je van baan? Dan betekent dit dat je weggaat bij je oude werkgever. Je zult dus je contract moeten beëindigen en je ontslag moeten indienen. Hetzelfde geldt als je om een andere reden stopt met je huidige werk, bijvoorbeeld omdat je een reis wilt gaan maken of iets totaal anders wilt gaan doen. Hoe moet je je ontslag indienen? En hoe kun je dit het beste aanpakken? Lees meer over zelf ontslag nemen en het schrijven van een ontslagbrief .

Gedwongen ontslag

Het kan ook zijn dat je weg moet bij je huidige werkgever. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar je werkt failliet gaat of er - vanuit kostenoogpunt - een reorganisatie of inkrimping van het personeelsbestand plaatsvindt. Maar ook andere oorzaken kunnen reden zijn voor ontslag. Denk aan:

* Een arbeidsconflict
* Je bent veelvuldig ziek en verzuimt vaak
* Je werkt niet mee aan re-integratie
* Je functioneert niet naar behoren
* Er is sprake van ernstig misdragen

Je werkgever mag je niet ‘zomaar’ ontslaan; die moet daarvoor zwaarwegende argumenten hebben en bewijs aanleveren, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers of een dossier. Ontslag is er dan ook in de meeste gevallen niet van de een op de andere dag. Er gaat een langdurig proces aan vooraf, tenzij er een dringende reden is voor ontslag op staande voet. Denk aan diefstal, bedreiging, mishandeling of werkweigering.

Ontslag via de kantonrechter of het UWV?

Moet je gedwongen weg bij je huidige werk, dan heeft de reden van je ontslag gevolgen voor de manier waarop de werkgever je ontslag moet indienen. Dit kan op twee manieren: via de kantonrechter of via het UWV.

*
Ontslag via het UWV

Het UWV komt om de hoek kijken wanneer er een bedrijfseconomische reden is voor je ontslag, of bij langdurige arbeidsongeschiktheid (wanneer je langer dan twee jaar ziek bent). Overigens betekent dit laatste niet dat je automatisch na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt; zo moet er in dat geval geen vooruitzicht zijn dat je binnen afzienbare tijd kan terugkeren naar je baan.

*
Ontslag via de kantonrechter

Wanneer je om persoonlijk redenen ontslagen wordt (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of bij slecht functioneren), loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter . Je werkgever moet dan aan de rechter bewijzen dat hij goede redenen heeft om je de laan uit te sturen.

*
Ontslag met wederzijds goedvinden

Een andere mogelijkheid is dat je met je werkgever tot een overeenkomst komt over je ontslag. Jullie maken dan samen afspraken over de manier waarop het ontslag (financieel) wordt afgehandeld. Dit is ‘ ontslag met wederzijds goedvinden ’. Jullie stellen in dat geval samen een overeenkomst op waarin je de afspraken over het beëindigen van de overeenkomst en de financiële afhandeling vastlegt. Dit is de zogenaamde vaststellingsovereenkomst . Doorgaans zal je werkgever het ontslag op deze manier proberen te regelen voordat hij bij het UWV of de kantonrechter aanklopt.

*
Transitievergoeding

Als je wordt ontslagen, heb je in veel gevallen recht op een ontslagvergoeding, ofwel: transitievergoeding . Tenminste, als je twee jaar of langer in dienst bent geweest bij de werkgever waarbij je vertrekt en je niet ontslagen bent vanwege ernstig verwijtbaar gedrag. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van je salaris en de duur van je dienstverband. Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, dan maak je hier zelf afspraken over met je werkgever.

Lees meer: