Vacatures.nl

Transitievergoeding: wat is het en wanneer heb je er recht op?

Als je werkgever je wilt ontslaan en dus je contract wilt beëindigen, moet hij je daarvoor in de meeste gevallen een vergoeding betalen. Deze vergoeding wordt ook wel de ontslag- of transitievergoeding genoemd. Wanneer heb je hier recht op? En op welk bedrag moet je dan rekenen?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een compensatie die je werkgever je moet betalen voor het geld dat je misloopt als je ontslagen wordt. Je kunt de transitievergoeding gebruiken als tegemoetkoming in het gemis van salaris dat je hebt totdat je nieuw werk hebt tot of voor een opleiding waarmee je de kans op een andere baan vergroot.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding bij ontslag als het volgende voor jou geldt:

  • Je bent minimaal twee jaar in dienst geweest van de werkgever.
  • Er sprake is van een gedwongen ontslag; je gaat dus niet uit eigen beweging weg
  • Het ontslag is niet voortgekomen uit verwijtbaar gedrag van jouw kant (denk aan: diefstal, fraude, bedreiging, mishandeling etc.)

Werk je langer dan twee jaar bij een werkgever en heb je een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Die wordt op eenzelfde manier berekend.

Transitievergoeding niet verplicht bij vaststellingsovereenkomst

Sluit je met je werkgever een vaststellingsovereenkomst af, dan is een transitievergoeding niet verplicht. Jullie maken dan samen afspraken over hoe je het ontslag afhandelt. Een transitievergoeding kan onderdeel zijn van de afspraken, maar dat hoeft niet. Zie ook de informatie hieronder. Komt je werkgever met een vaststellingsovereenkomst, onderteken dit dan nooit direct. Bekijk eerst altijd of je er gunstiger uit kan komen. Lees meer tips bij ontslag.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

In de wet is een en ander vastgelegd over de minimale hoogte van de transitievergoeding. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de periode dat je in dienst bent geweest en je bruto maandsalaris. Je brutosalaris omvat niet alleen je maandelijkse loon, maar ook:

  • je vakantietoeslag
  • een eventuele eindejaarsuitkering of 13e maand
  • eventuele ploegen- of overwerktoeslag (alles van het laatste jaar bij elkaar optellen en delen door twaalf)
  • eventuele winstuitkeringen, bonussen of variabele eindejaarsuitkering (alles van de laatste drie jaar bij elkaar optellen en delen door 36)

Om te weten wat je bruto maandsalaris is waarop de transitievergoeding wordt gebaseerd, tel je al deze onderdelen bij elkaar op. Met dat bruto salaris ga je rekenen.

Formule van de transitievergoeding

Voor de hoogte van de transitievergoeding wordt gerekend met tijdsblokken van een halfjaar. Je moet het volledige halfjaar in dienst zijn geweest, wil je over die periode een vergoeding krijgen. Werk je bijvoorbeeld ergens vijf jaar en vier maanden, dan tellen die laatste vier maanden niet mee in de berekening.

Hoe ziet de berekening van de transitievergoeding eruit?

  • Je krijgt 1/6 van je maandsalaris per gewerkt halfjaar over de eerste tien jaar dat je in dienst bent geweest (dat is per jaar 1/3 van je maandsalaris).
  • Je krijgt 1/4 van je maandsalaris over elk halfjaar na het tiende jaar dat je in dienst bent geweest (dat is per jaar de helft van je maandsalaris).

Let op: tot 2020 geldt voor 50-plussers een andere regeling. Je krijgt dan na het tiende dienstjaar voor elk halfjaar nadat je vijftig bent geworden niet een kwart, maar de helft van je maandsalaris. Dus als je elf jaar in dienst bent, dan krijg je voor het elfde jaar een volledig jaarsalaris.

Voorbeeldberekening transitievergoeding

Stel, je bent vier jaar en zeven maanden in dienst bij je werkgever. Je laatst verdiende loon is 2.000 euro bruto per maand. Je hebt dan dus recht op:

⅙ x 2.000 x 9 (want 4 jaar en 7 maanden = 9 halve jaren)             3.000 euro

Heb je veertien jaar bij je werkgever gewerkt en verdien je 4.000 euro bruto per maand dan wordt de transitievergoeding als volgt:

⅙ x 4.000 x 20             3.333 euro
¼ x 4.000 x 8            8.000 euro

Totaal                   21.333 euro

Op de website van de Rijksoverheid kun je een rekentool gebruiken, die je helpt bij het in kaart brengen van de hoogte van jouw transitievergoeding.

Maximale transitievergoeding

Er zit wel een wettelijk maximum aan de transitievergoeding; dat ligt sinds 1 januari 2019 op 81.000 euro bruto per jaar. Is je salaris hoger dan dit bedrag, dan geldt je bruto jaarsalaris als maximum bedrag.

Transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst: hoger of lager?

Legt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst voor, dan kan hij zelf de hoogte van de transitievergoeding bepalen. Omdat deze procedure los van de rechter of het UWV loopt, en je werkgever daardoor kosten bespaart, kan het zijn dat de vergoeding bij een ontslag met vaststellingsovereenkomst hoger is. Het kan daarom soms interessanter zijn om hiervoor te kiezen dan om de procedure via het UWV of de kantonrechter te laten verlopen.

Wanneer krijg je de transitievergoeding uitgekeerd?

Je werkgever moet de transitievergoeding binnen één maand nadat je uit dienst bent gegaan betalen. Lukt dit om bedrijfseconomische redenen niet, dan mag dat ook in termijnen, verspreid over een halfjaar. In dat geval is hij je wel een rente verschuldigd van 2% in elke maand dat hij de vergoeding afbetaalt na de eerste maand.