Vacatures.nl

Werken via een uitzend- of detacheringsbureau

Een van de manieren om aan werk te komen is je in te schrijven bij een uitzend-, werving- en selectie- of detacheringsbureau. Deze gaan namens en voor jou op zoek naar werk. Je solliciteert dan bij het bureau en een recruiter of intercedent van het bureau matcht je aan passende functies. Soms moet je daarvoor ook nog op sollicitatiegesprek bij het bedrijf of de organisatie zelf voordat je aan de slag kunt.

Verschillende typen uitzendwerk

Wat zijn er voor typen uitzendwerk en wat kenmerkt de verschillende bureaus die er zijn? Er zit veel overlap in het werk dat uitzend-, detacherings- en wervings- en selectiebureaus doen, maar er zijn ook verschillen, al liggen die soms heel genuanceerd.

Uitzendbureau

Via een uitzendbureau kun je gaan werken bij verschillende bedrijven. Bedrijven kiezen veelal voor uitzendbureaus als ze pieken hebben in het werk waardoor er (tijdelijk) personeelstekort is. Deze bedrijven besteden het gehele werving- en selectieproces dan uit aan het uitzendbureau. Vaak gaat het om wat eenvoudiger werk, waarvoor je zonder (veel) ervaring ingezet kan worden.

Ga je aan je het werk via een uitzendbureau, dan ga je hiermee een arbeidsrelatie aan - en niet met het bedrijf waarvoor je gaat werken. Bij dit bedrijf heb je dus geen arbeidsovereenkomst. Meestal heb je daardoor minder rechten en plichten. Dit biedt vrijheid en flexibiliteit, maar minder zekerheid. Je wordt uitbetaald door het uitzendbureau (of door een payrollmentbureau dat het uitzendbureau heeft ingeschakeld).

Je hebt als uitzendkracht tijdens je werk wel recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers en een zelfde behandeling op de werkvloer. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidstijden, pauzes, vakantiedagen en het werken op feestdagen. Uitzendwerk is er overigens niet alleen voor ‘simpele’ baantjes, je kunt ook werk van een hoger niveau op uitzendbasis doen.

Detacheringsbureau

Word je gedetacheerd via een detacheringsbureau, dan ga je een contract en arbeidsrelatie aan met het bureau. Dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Het verschil met een uitzendbureau is dat er hier meestal een strengere selectieprocedure aan vooraf gaat. Bij een detacheringsbureau kun je ook minder makkelijk ‘even’ binnenstappen en om werk vragen.

Detacheringsbureaus zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Om in aanmerking te komen voor de functies die het bureau aanbiedt, kan een hogere opleiding vereist zijn. Bovendien gaat het hier doorgaans om werk voor een langere tijd bij één opdrachtgever. Soms zelfs om een vaste baan.

Je kunt op verschillende manieren bij een detacheringsbureau binnenkomen. Bijvoorbeeld door gericht te solliciteren op een vacature die het bureau voor een opdrachtgever heeft uitgezet. Maar je kunt ook een open sollicitatie sturen of contact opnemen met het bureau en uitgenodigd worden voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek.

Werving- en selectiebureau

Werving- en selectiebureaus verschillen vaak niet zo gek veel met detacheringsbureaus. Ze zijn in de regel voor de middel en hoger opgeleide specialisten en bieden werk aan voor langere tijd. Veel bureaus doen alles in één: detacheringsbureaus doen ook werving en selectie en andersom.

Er zijn werving- en selectiebureaus die voor bedrijven puur en alleen het werving- en selectieproces uit handen nemen. Vind je werk via zo’n bureau, dan ga je gewoon in dienst bij het bedrijf of de organisatie waar je gaat werken en ga je dus geen contract aan met het bureau. Heb je eenmaal de baan, dan heb je dus in principe niets meer met het bureau te maken. Dit in tegenstelling tot detacheringsbureaus, waarmee je een echte arbeidsrelatie hebt.

Payrolling

Payrollbureaus verzorgen de loonadministratie van het bedrijf waar je werkt. Je solliciteert en werkt dan bij het bedrijf zelf, maar bent feitelijk in dienst bij het payrollbureau. Als je werkt via een uitzendbureau, kun je ook te maken krijgen met payrollbureaus. Hoewel de meeste uitzendbureaus zelf de lonen uitbetalen, kunnen ze dit dus uitbesteden aan een gespecialiseerd payrollbureau.

Voor- en nadelen van uitzendwerk

Er kleven verschillende voor- en nadelen aan het werken via een uitzend- of detacheringsbureau. Hieronder hebben we ze voor je op een rij gezet.

Voordelen werken via uitzendbureau

 • Je hebt veel flexibiliteit in uren en opzegtermijn.
 • Je hebt veel afwisseling doordat je voor eenvoudig voor verschillende bedrijven en organisaties kan werken.
 • Je kunt gemakkelijker een ‘snipperdagje’ opnemen of nee zeggen tegen werk dat je niet leuk vindt.

Nadelen werken via uitzendbureau

 • Je krijgt geen loon als je niet werkt.
 • Je hebt geen garantie dat je genoeg uren kunt maken.
 • Je hebt geen recht op doorbetaling en kan plots zonder werk komen te zitten.
 • Je kunt niet meedoen aan bonusregelingen van het bedrijf zelf.

Voordelen werken via detacheringsbureau

 • Je krijgt een goed loon, dat niet per se minder en soms zelfs hoger is dan wanneer je in dienst bent bij het bedrijf zelf.
 • Je hebt de zekerheid van doorbetaling doordat je een contract hebt met het detacheringsbureau.
 • Als je het goed doet, heb je meteen weer ingangen voor een nieuwe baan.
 • Een detacheerder begeleidt je doorgaans naar nieuw werk. Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan is dit zelfs verplicht.
 • Je bouwt een groot netwerk op en kan goed ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past als je niet zo goed weet wat je precies wat je wilt doen.

Nadelen werken via detacheringsbureau

 • Je zit vaak op tijdelijke opdrachten, waardoor je minder binding opbouwt met het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt.
 • Je moet elke keer opnieuw worden ingewerkt en je vertrouwd maken met de bedrijfscultuur.
 • Je hebt altijd te maken met twee partijen. Dat is lastiger bij bijvoorbeeld het aanvragen van vakantie of verlof.

Hoe gaan bureaus te werk bij de selectie van kandidaten?

Als je je hebt ingeschreven bij een uitzend- of detacheringsbureau, kom je met je cv terecht in een database van kandidaten. Wanneer het bureau een nieuwe vacature binnenkrijgt, zullen de recruiters of intercedenten in die database gaan zoeken naar geschikte kandidaten. Hoe ze daarbij te werken gaan, verschilt van bureau tot bureau, maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden om boven aan de lijst te verschijnen.

Zorg in de eerste plaats voor een goed verzorgd cv. Verwoord goed wat jouw kwaliteiten zijn en wat voor functie je ambieert en gebruik handige keywords waarop je gevonden kunt worden. Houd ook regelmatig contact met je contactpersonen bij het bureau. Zo blijf je ‘on top of mind’. De gunfactor speelt namelijk ook een belangrijke rol.

Als je in aanmerking komt voor de functie, zul je doorgaans eerst een gesprek hebben met de recruiter om de vacature en bijbehorende arbeidsvoorwaarden te bespreken. Als de recruiter inschat dat er een goede match is, zal hij of zij je voorstellen aan de opdrachtgever. Deze beslist vervolgens of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Soms komt er ook nog een assessment aan te pas om te bepalen of je aan de slag kunt in de functie.