Loodgieter

Wat is een loodgieter?

Een loodgieter is iemand die zich bezighoudt met het plaatsen, onderhouden en repareren van sanitair, waterleidingen, rioleringen en verwarmingsinstallaties.

De naam loodgieter is eigenlijk wat achterhaald; die is vernoemd naar wat een loodgieter vroeger deed, namelijk het gieten van lood voor loden pijpen. Het gebruik van lood is nu verboden in waterleidingen. Daarom worden loodgieters nu ook wel eens aangeduid met de term ‘installatiemonteur’.

Wat doet een loodgieter?

Een loodgieter plaatst en demonteert douches, toiletten en ander sanitair en is verantwoordelijk voor het onderhoud van (water)leidingen, riolering en verwarmingsinstallaties. Omdat het takenpakket van een loodgieter zo breed is, zou installatiemonteur eigenlijk een beter passende naam zijn.

Een loodgieter komt vaak om de hoek kijken bij lekkages en verstoppingen, maar doet veel meer dan alleen het verhelpen van dit soort problemen.

Een loodgieter houdt zich onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Werktekeningen, productinformatie en -specificaties controleren en aan de hand hiervan een werkplan bepalen
 • Monteren van sanitair
 • Installatie van cv-ketels en boilers
 • Aanleggen, checken en repareren van waterleidingen
 • Snijden, verbinden en buigen van pijpleidingen
 • Aanleggen en fitten van gasleidingen
 • Lekkages opsporen en verhelpen
 • Repareren van kapotte afvoeren
 • Vervangen of repareren van goten
 • Onderhoud van kranen
 • Gereedschap en materiaal selecteren
 • Inmeten van installaties en leidingen
 • Informeren van klanten
 • Verkopen van kranen, douches en andere sanitaire benodigdheden

Omdat het takenpakket zo breed is, moet je als loodgieter veel afweten van allerlei soorten installatiesystemen. Bovendien neem je als loodgieter soms ook een rol aan als verkoper; je moet je klanten verschillende opties kunnen voorleggen en daardoor ook verstand hebben van bijvoorbeeld kranen, douches en cv-ketels.

Waar werken loodgieters?

Loodgieters werken vaak bij gespecialiseerde loodgietersbedrijven. En sommige bouwbedrijven hebben ook loodgieters in dienst. Bovendien kunnen loodgieters ook als zelfstandige aan de slag en een eigen bedrijf opzetten.

Als loodgieter kun je betrokken zijn bij de bouw of verbouwing van huizen en gebouwen. Je zult dan samenwerken met bijvoorbeeld aannemers, opzichters en uitvoerders.

Hoe word je loodgieter?

Er is geen speciale opleiding om loodgieter te worden. Je kunt wel diverse (thuis)cursussen doen om je te specialiseren in het loodgietersvak.

Doorgaans volg je als je loodgieter wilt worden een bredere opleiding in de richting van installatietechniek, zoals servicetechnicus. Je leert het vak van loodgieter meestal grotendeels in de praktijk door ervaring op te doen. Opleidingen zijn er op verschillende mbo-niveaus. Tijdens je opleiding krijg je theorie, leer je technisch tekenen, doe je praktijkopdracht en loop je veel stages.

Welke competenties heb je nodig als loodgieter?

Als loodgieter is het handig als je het volgende in huis hebt of ontwikkelt:

 • Je bent een pietje precies en neemt geen genoegen met half werk
 • Je bent een goede planner en organisator
 • Je kunt goed communiceren
 • Je kunt zelfstandig werken
 • Je kunt goed analyseren en tekeningen aflezen

Wat is het salaris van een loodgieter?

Het startsalaris van de een loodgieter ligt rond het minimumloon en kan oplopen tot 2.500 euro. Als je je verder specialiseert of een eigen bedrijf opzet en als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, kun je meer gaan verdienen.