Interaction designer

Wat is een interaction designer?

Een interaction designer is iemand die zich bezighoudt met de structuur van interactieve systemen en het bijbehorende gedrag van gebruikers. Het vakgebied interaction design (of kortweg 'IxD') richt zich op het creëren van diensten en producten die bruikbaar, nuttig en betekenisvol zijn voor gebruikers. Het bevindt zich op het snijvlak van industrieel ontwerp en user interface design. De interactie waar interaction design om draait is niet primair die tussen de gebruiker en de computer, maar die tussen mensen onderling. De computer is hierbij slechts het medium dat gebruikt wordt.

Hoewel de functies enigszins van elkaar verschillen, vertoont het vak van de interaction designer overeenkomsten met dat van user experience designers (UX-designers) en user interface-designers (UI-designers). UX-designers richten zich op de vraag hoe producten of toepassingen bepaalde ervaringen en gevoelens kunnen oproepen. Hun werkterrein is breder dan dat van de interaction designers. User interface designers houden zich bezig met een onderdeel van interaction design: het vormgeven van de gebruikersomgeving.

Voorbeelden van vraagstukken waarmee interaction designers te maken krijgen, zijn:

 • Is de navigatie voor de gebruiker duidelijk?
 • Wordt de content op een prettige en duidelijk manier gepresenteerd?
 • Hoe voert de bezoeker (complexe) taken uit?
 • Dragen de interface en het gebruiksgemak bij aan het bereiken van de doelen van de organisatie?

Wat doet een interaction designer?

De taken van interaction designers zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Opstellen van de wensen en doelen van de gebruiker (in samenwerking met eventuele communicatie- en marketingspecialisten)
 • Vertalen van de gebruikerswensen en -doelen naar concrete specificaties en eventueel mockups (demonstratie- / testmodellen) en prototypes
 • Creëren van een wireframe of draadmodel: een schematische schets of opzet van de website (of andere toepassing)
 • Uitwerken van user scenarios of user stories: welke stappen moet een gebruiker zetten om zijn doel te bereiken?
 • Opstellen van flowcharts als aanvulling op de user scenarios: flowcharts geven een meer gedetailleerde weergave van de routes die een gebruiker kan afleggen; ze worden vaak toegepast bij specifieke, complexere taken binnen een webomgeving (bijvoorbeeld het bestellen van een bepaald product)
 • Opstellen van de sitemap, oftewel een overzicht van de inhoud van de website (eventueel in samenwerking met een informatiearchitect)
 • Vergelijken van paper prototypes (geprinte schetsen of wireframes) om te komen tot een zo goed mogelijke usability
 • (Mede) ontwerpen van front-end-functionaliteit binnen de kaders van het creatieve concept
 • Verstrekken van advies op het gebied van usability en gebruikerswensen aan bijvoorbeeld grafisch ontwerpers
 • Voeren van overleg met betrokkenen uit alle disciplines (bijvoorbeeld ontwerpers, programmeurs, marketeers, projectmanager, etc.)

Waar werken interaction designers?

Interaction designers kunnen werkzaam zijn voor de meeste uiteenlopende organisaties: binnen alle sectoren speelt de gebruikerservaring bij websites, software programma's en andere interactieve toepassingen (zoals apps en games) een belangrijke rol. Vaak maken ze deel uit van het ICT-team binnen de organisatie en vormen ze de schakel tussen echte technici (developers), creatievelingen (marketeers & designers) en eindgebruikers.

Interaction designers werken samen met onder meer grafisch ontwerpers, usability-adviseurs, software engineers, functioneel ontwerpers, front-end developers, app developercontent managers, online marketeers, communicatiemedewerkers en informatiearchitecten.

Hoe word je interaction designer?

Over het algemeen wordt van een interaction designer een hbo- of wo-diploma gevraagd. Enkele relevante opleidingen voor iemand die als interaction designer wil werken, zijn:

 • Design for Interaction aan de TU Delft (wo)
 • Interaction Design aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (hbo)
 • Communication and Multimedia Design (CMD) (hbo)