HR Adviseur

Wat is een HR-adviseur?

Een HR-adviseur (ook wel HR consultant, HR advisor of adviseur human resources) is iemand die het management adviseert op het gebied van human resources, oftewel het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers. In sommige organisaties valt de rol van HR-adviseur samen met die van HR-manager, maar over het algemeen heeft de HR-adviseur een meer adviserende rol.

Wat doet een HR-adviseur?

De functie van HR-adviseur richt zich op het adviseren van het management van een organisatie op het punt van personeelszaken. Dit omvat alle facetten van personeelsmanagement, van werving en selectie tot beoordeling, promotie en ontslag. De volgende werkzaamheden behoren over het algemeen tot het takenpakket van een HR-adviseur:

 • Adviseren van het management wat betreft HR-vraagstukken op tactisch, operationeel en strategisch niveau
 • Uitvoeren en optimaliseren van het personeelsbeleid
 • Fungeren als aanspreekpunt op HR-gebied voor werknemers
 • Vormgeven en professionaliseren van beleid op het gebied van talentmanagement, verzuim, training en opleiding
 • Begeleiden van verzuimtrajecten en in- en uitdiensttredingstrajecten
 • Ontwikkelen en implementeren van (individuele) programma’s gericht op deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling
 • Werven en selecteren van nieuwe werknemers
 • Plannen en (administratief) afhandelen van sollicitatieprocessen
 • Voeren van sollicitatiegesprekken
 • (Mede) uitvoeren van salaris- en personeelsadministratie
 • (Mede) opstellen van functie- en competentieprofielen
 • Onderhouden van contacten met partijen als vakbonden en ondernemingsraden
 • Toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld sociale wetgeving, bedrijfsprocedures, arbeidsovereenkomsten en Wet verbetering poortwachter)

Waar werken HR-adviseurs?

HR-adviseurs kunnen werkzaam zijn bij zowel commerciële organisaties als overheidsorganisaties, zorginstellingen en andere non-profit-instellingen. Ze kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met HR-assistenten, recruiters, HR-managers, jobcoaches, communicatiemedewerkers, office managers, administratief medewerkers, salarisadministrateurs, projectleiders en CEO’s.

Hoe word je HR-adviseur?

De meest voor de hand liggende opleiding voor iemand die HR-adviseur wil worden, is Human Resource Management. Dit is een hbo-opleiding die wordt aangeboden door diverse hogescholen in Nederland, waaronder:

 • Avans Hogeschool Breda
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Windesheim Almere
 • Hogeschool Zuyd Sittard

Andere opleidingen waarmee je eventueel HR-adviseur kunt worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Arbeids- en organisatiepsychologie (post-hbo)
 • Bedrijfskunde (hbo/wo)
 • Toegepaste psychologie (hbo)
 • Psychologie (wo)