Recruiter

Wat is een recruiter?

Een recruiter is iemand die personeel werft en selecteert met de bedoeling een openstaande vacature te vervullen. Hierbij kan deze recruiter onder meer gebruikmaken van zijn eigen netwerk, zijn kennis van de specifieke markt en diverse andere bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn). De kerntaak van de recruiter is het matchen van de werkgever zijn wensen aan die van een werknemer, waardoor de vacature kan worden vervuld en de werknemer een baan heeft gevonden.

In grote lijnen onderscheidt men vier soorten recruiters, waarbij moet worden opgemerkt dat binnen veel organisaties de rollen de nodige overlap kunnen vertonen. Zo lijken de rollen van recruitment consultants en intercedenten sterk op elkaar en vallen deze functies in sommige gevallen samen. De vier basistypen van recruiters zijn:

 • Corporate recruiters
  Een corporate recruiter is werkzaam voor de organisatie waarvoor hij werft, in de meeste gevallen op de HR-afdeling (Human Resources).

 • Recruitment consultants
  Recruitment consultants werken voor een traditioneel recruitmentbureau (ook wel werving-en-selectiebureau). Zij bemiddelen kandidaten voor diverse organisaties, waaraan zij verder niet verbonden zijn.
  N.B. 'Interim recruitment consultants' bemiddelen freelance en interim kandidaten, vaak ook ZZP'ers, interim managers of contractors genoemd. Mensen die op zoek zijn naar (tijdelijk) werk als een zakelijke dienst.

 • Intercedenten
  Een intercedent is werkzaam voor een uitzendbureau. Een verschil tussen een recruitment- en een uitzendbureau is dat uitzendbureaus het complete wervingsproces voor hun rekening nemen (dus ook de aanname van een kandidaat), terwijl een recruitmentbureau over het algemeen alleen de geschikte kandidaten selecteert en deze vervolgens voorstelt aan de werkgever. Deze bepaalt dan zelf of de kandidaat wordt aangenomen of niet. Een ander verschil is dat uitzendbureaus zich over het algemeen concentreren op operationeel of startniveau, waar recruitmentbureaus zich vaak toeleggen op het bemiddelen van hogeropgeleid personeel. Ook dit is iets wat per bureau kan verschillen, aangezien er ook uitzendbureaus zijn die zich bezighouden met hogere functies.

 • Headhunters
  Headhunters zijn specialistische recruiters, die zich toeleggen op het werven en selecteren van kandidaten voor de hogere functies in het bedrijfsleven (meestal vanaf een salaris van 100.000 euro per jaar). Deze tak van recruitment wordt ook wel ‘executive search’ genoemd. Headhunters richten zich op de absolute topkandidaten en bemiddelen dan ook vaak mensen die al een baan hebben.

Wat doet een recruiter?

De taak van de recruiter komt erop neer dat hij een match moet zien te vinden tussen de vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. De vacatures die een organisatie heeft openstaan, dienen te worden vervuld door de best mogelijke en op dat moment beschikbare kandidaten. Anderzijds dien je als recruiter een kandidaat die functie te bieden die op grond van zijn kennis, competenties, ambities en interesses het meest passend is.

De taken van recruiters in algemene zin zijn de volgende:

 • Opstellen van een functieprofiel voor een specifieke vacature
 • Selecteren van de meest effectieve recruitmentkanalen
 • Verzamelen, screenen en beoordelen van binnenkomende sollicitaties
 • Zoeken naar geschikte kandidaten via diverse kanalen
 • Selecteren en actief benaderen van interessante kandidaten die passen in het geschetste functieprofiel
 • Beantwoorden van ontvangen sollicitaties
 • Administreren van alle contactmomenten, vacatures, cv's, klanten, etc. middels een ATS- (Applicant Tracking System) of recruitment softwaresysteem
 • Voeren van telefonische gesprekken (en/of conversaties via Skype) met kandidaten
 • Voeren van oriënterende gesprekken en/of sollicitatiegesprekken met kandidaten
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden omtrent het wervingsproces, waaronder het vastleggen van contactmomenten met zowel kandidaten als bedrijven
 • Coachen van kandidaten gedurende de sollicitatieprocedure
 • Screenen van kandidaten (bijv. contact opnemen met referenties of controleren van diploma's)
 • Voeren van onderhandelingen over de primaire (salaris) en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioen, toeslagen, reiskosten, etc.) met kandidaten
 • Eventueel oplossen van immigratieproblemen en van nieuw personeel uit het buitenland
 • Onderhouden van contact met kandidaten

Specifieke taken voor intercedenten:

 • Acquisitie van nieuwe klanten
 • Onderhandelen over en sluiten van arbeidsbemiddelingsovereenkomsten met opdrachtgevers
 • Sluiten van de arbeidsovereenkomst met kandidaten
 • Afhandelen van administratieve en juridische zaken rondom de arbeidsovereenkomst
 • Onderhouden van contact met bestaande klanten

Specifieke taken voor recruitment consultants en headhunters:

 • Acquisitie van nieuwe klanten
 • Onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten voor zakelijke samenwerking met opdrachtgevers
 • Opstellen van interessante voorstellen voor klanten
 • Voordragen van geschikte kandidaten aan de wervende organisatie
 • Eventueel afhandelen van administratieve en juridische zaken (bijv. facturatie, urenregistratie, DBA)
 • Onderhouden van contact met de (inhurende) managers / HR-afdeling van bedrijven

Specifieke taken voor corporate recruiters:

 • Bijdragen aan een optimale profilering van de betreffende organisatie als aantrekkelijke werkgever
 • Adequaat reageren en inspringen op veranderingen binnen het team
 • Oplossen van eventuele problemen bij werknemers gedurende hun dienstverband
 • Voeren van overleg met HR-managers en andere leden van het HR-team over wervingsprocessen binnen de organisatie
 • Eventueel sluiten van overeenkomsten voor samenwerking met externe uitzendbureaus en/of recruitmentbureaus
 • Sluiten van de arbeidsovereenkomst met nieuwe werknemers
 • Onderhouden van contact met intercedenten en/of externe recruiters
 • Onderhouden van contact met (inhurende) managers van de eigen organisatie

Waar werken recruiters?

Waar een recruiter werkt, hangt samen met het type recruiter dat iemand is. Corporate recruiters werken in het bedrijfsleven, vaak bij de wat grotere firma’s. Intercedenten zijn werkzaam bij uitzendbureaus, terwijl recruitment consultants voor werving-en-selectiebureaus werken. Headhunters zijn in dienst van de zogheten executive-searchbureaus.

Collega’s met wie je als recruiter te maken hebt, zijn bijvoorbeeld HR-managers, HR-medewerkers, HR-adviseurs, salarisadministrateurs, P&O-adviseurs, marketing managers, projectleiders, afdelingsmanagers, secretaresses en communicatiemedewerkers.

Hoe word je recruiter ?

Over het algemeen wordt van een recruiter minimaal een hbo-denkniveau gevraagd. Relevante opleidingen voor iemand die als recruiter aan de slag wil, zijn bijvoorbeeld:

 • Bedrijfskunde (hbo/wo)
 • Human Resource Management / Personeel en Arbeid (hbo)
 • Psychologie (master Arbeids- en organisatiepsychologie) (wo)
 • Organisatiewetenschappen (wo)

Daarnaast zijn er verschillende post-hbo-opleidingen die interessant kunnen zijn voor iemand die recruiter wil worden, zoals:

 • Human Resource Management
 • Recruitment