Jobcoach

Wat is een jobcoach?

Een jobcoach (ook wel werkcoach of werkbegeleider) is iemand die ondersteuning biedt bij het vinden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Doelstelling is altijd het vinden en behouden van een passende baan. De jobcoach kijkt samen met zijn cliënt naar diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zoekt naar manieren om deze optimaal te benutten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de begeleiding dusdanig wordt afgebouwd dat deze kan worden overgenomen door de werkgever.

Wat doet een jobcoach?

In algemene zin begeleidt de jobcoach zijn cliënt bij het vinden en behouden van een betaalde baan. De specifieke werkzaamheden zien er in de meeste gevallen als volgt uit:

 • Verrichten van de aanmelding en intake van werkzoekenden
 • Samen met de werkzoekende uitvinden welke werkzaamheden het best bij hem of haar passen
 • Inventariseren en vastleggen welke voorwaarden nodig zijn om de werkzoekende optimaal voor te bereiden op de toetreding tot de arbeidsmarkt
 • Bespreken van eventuele aanpassingen aan de werkzaamheden en/of werkomgeving met (vertegenwoordigers van) de werkgever
 • Opstellen van een inwerk- en begeleidingsplan
 • Bieden van allerhande ondersteuning aan de cliënt tijdens een dienstverband
 • Verzorgen van sollicitatietrainingen
 • Onderhouden van contacten met leidinggevenden en eventuele andere begeleidingsinstanties
 • Afhandelen van administratieve handelingen die samenhangen met de plaatsing van cliënten
 • Aanvragen en verwerken van eventuele subsidies en andere regelingen

Waar werken jobcoaches?

Jobcoaches kunnen werkzaam zijn bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), bij re-integratiebureaus of bij leer-werkbedrijven. Daarnaast kunnen ze in dienst zijn bij instellingen die zich richten op specifiekere doelgroepen, zoals de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of het welzijnswerk.

Collega’s met wie een jobcoach te maken kan hebben zijn bijvoorbeeld re-integratiecoaches, HR-medewerkers, HR-assistenten, HR-managers, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs, praktijkopleiders, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners en bedrijfsartsen.

Hoe word je jobcoach?

Om als jobcoach aan de slag te kunnen, heb je over het algemeen een relevant hbo-diploma nodig, bijvoorbeeld in de maatschappelijke dienstverlening of HR. Voorbeelden van geschikte opleidingen zijn:

 • HRM (Human Resource Management) (hbo)
 • MWD (Maatschappelijk werk en dienstverlening) (hbo)
 • Organisatiepsychologie (hbo)
 • Pedagogiek (hbo)
 • SPH (Sociaal pedagogische hulpverlening) (hbo)