Thuiswerken: mag dat eigenlijk gewoon?

24-07-2019 Redactie vacatures.nl
De hitte overleven op je werk; het is een terugkerend thema. Het allerliefst zou je je werk met deze temperaturen gewoonweg even laten voor wat het is en lekker op het strand gaan zitten. Maar het werk moet toch gebeuren en veel vrije dagen heb je niet meer. Dan toch maar aan de bak. Als je de hitte op jouw werkplek onverdraaglijk vindt, kun je dan eigenlijk zomaar beslissen om thuis te gaan werken? Of op een andere plek?


Het maakt natuurlijk ten eerste heel erg uit wat voor werk je doet. Heb je een baan in de zorg, in de bouw of werk je met bepaalde apparatuur, dan wordt elders werken natuurlijk een lastig verhaal. Maar heb je werk dat je vanaf elke plek kunt doen, dan is het vaak aan jou en je werkgever om onderling afspraken te maken over thuiswerken.Het kan zijn dat er in je arbeidsovereenkomst afspraken staan over werklocaties en thuiswerken. In principe is wat daar staat bindend en heb je je te houden aan wat jij en je werkgever zijn overeengekomen. Maar als het werk en de omstandigheden het toelaten, kun je er natuurlijk altijd over in gesprek met je baas. Bijvoorbeeld als de temperatuur op kantoor allesbehalve aangenaam is.

Bezwaar vanuit de baas? Bespreek de voordelen

Toch kan het zijn dat je baas bezwaren heeft, bijvoorbeeld omdat hij het gevoel heeft dat hij geen zicht heeft op waar je mee bezig bent als je niet fysiek aanwezig bent. Wellicht kan je hem of haar dan overhalen met de volgende argumenten.Thuiswerken kan namelijk veel voordelen opleveren:

* Het scheelt je reistijd en je kunt dus meer tijd besteden aan het werk
* Je wordt niet afgeleid door collega’s en kunt je daardoor beter concentreren
* Het is makkelijker om werk met privé te combineren
* Je meldt je minder snel ziek
* Je kunt efficiënter en productiever werken

Diverse onderzoeken hebben deze voordelen onderschreven. Zo keek Stanford University in opdracht van een groot Chinees bedrijf wat vanuit huis werken voor invloed had op de productiviteit. Hieruit bleek dat de output van de thuiswerkers met 13 procent toenam; het leverde zelfs 2.000 dollar per werknemer op.

Kleine kanttekening: het is natuurlijk wel persoonsafhankelijk of thuiswerken werkt. Niet iedere deelnemer aan het onderzoek van Stanford University was namelijk even enthousiast, omdat het voor deze mensen juist zorgde voor extra afleidingen door verleidingen van thuis. Dit komt ook naar voren in andere onderzoeken. Maar de vrijheid om zelf de keus te maken, heeft sowieso een positieve invloed.

Thuiswerken: zo is het in de wet geregeld

Hoewel het gebruikelijker is om onderlinge afspraken te maken met je baas, staat er in de Wet flexibel werken ook een en ander over thuiswerken. Volgens de wet moet (of mag) je hiertoe een officieel verzoek indienen. Er zitten de volgende voorwaarden aan zo’n verzoek:

* Je moet het schriftelijk en officieel minimaal twee maanden van tevoren indienen.
* Je moet minimaal een half jaar in dienst zijn bij je werkgever.
* De organisatie waar je werkt moet meer dan tien werknemers hebben.

Je werkgever moet je verzoek in overweging nemen, maar kan het weigeren als hij daarvoor goede argumenten heeft. Bijvoorbeeld als het niet veilig of gezond is om je werk thuis te doen of als het de roosters in de war schopt.

Als het gaat over de uren waarop je werkt, kan je werkgever je verzoek minder makkelijk weigeren. Dit mag alleen als er daarvoor een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de productiviteit in het geding komt of als er problemen ontstaan met de bezetting. Ook hiervoor gelden overigens bovenstaande de voorwaarden rondom de tijd dat je in dienst bent en de grootte van de organisatie.

Regels rondom werken in de hitte

Kom je er niet onderuit om in de warmte aan de slag te gaan op je officiële werkplek, zitten er dan geen grenzen aan wat eigenlijk wel verantwoord of schappelijk is? Je mag je werk alleen neerleggen als het klimaat op je werk een onmiddellijk gevaar oplevert voor je gezondheid. En dat is in Nederland bijna nauwelijks het geval. Wel moet je baas maatregelen nemen. In dit artikel lees je hoe dit precies zit .

Als je in de volle zon werkt, zijn de eisen weer ietsje anders en de maatregelen die je baas moet nemen nog scherper. Weten wat de regels zijn voor buiten werken in de hitte? Lees hier wat daarover in de wet staat .