Vacatures.nl

Psychodiagnostisch medewerker

Plaats je cv en vergroot je baankansen

Word gevonden door werkgevers en laat ze jou direct benaderen voor een baan.

Cv plaatsen

Wat is een psychodiagnostisch medewerker?

Een psychodiagnostisch medewerker (ook wel psychologisch medewerker) is iemand die psychologische tests afneemt, onderzoek verricht en observaties doet op het gebied van bijvoorbeeld intelligentie, geheugen, persoonlijkheid en concentratie. Dit psychodiagnostisch onderzoek vindt vaak plaats binnen de algemene of geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs, maar ook binnen bijvoorbeeld P&O (personeel en organisatie).

De psychodiagnostiek is de wetenschap van het stellen van een diagnose op het gebied van de psychologie. In algemene zin hanteert een psychodiagnostisch medewerker drie methoden om een cliënt te onderzoeken:

 • Psychologische tests
 • (Zelf-)beoordelingsvragen
 • Gedragsobservaties (al dan niet gecombineerd met tests)

De psychologische tests kunnen variëren naar gelang het doel van het onderzoek. Zo nemen psychodiagnostisch medewerkers onder meer de volgende soorten tests af:

 • Intelligentie- en vaardigheidstests (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijk inzicht, numeriek denken of communicatieve vaardigheden)
 • Geheugen- en aandachtstests
 • Persoonlijkheids- en karaktertests
 • Motorische tests
 • Reactiesnelheidstests

Wat doet een psychodiagnostisch medewerker?

Psychodiagnostisch medewerkers hebben meestal de volgende taken:

 • Raadplegen van bijvoorbeeld (GZ)-psychologen, artsen en gedragswetenschappers voor het verkrijgen van relevante gegevens over de te onderzoeken cliënt
 • Opstellen en voorbereiden van psychodiagnostische onderzoeken
 • Voeren van een introductie- of voorbereidingsgesprek met de cliënt
 • Afnemen van de daadwerkelijke tests (en/of verrichten van de observaties)
 • Opstellen van een test-, observatie- of onderzoeksverslag
 • Bespreken van de resultaten met overige specialisten (bijvoorbeeld psychologen, orthopedagogen of artsen)
 • Adviseren (en eventueel doorverwijzen) van cliënten op basis van onderzoeksresultaten en specialistenoverleg
 • Zorgdragen voor dossiervorming en registratie van de psychologische onderzoeken
 • Opstellen van de (concept)planning wat betreft de af te nemen onderzoeken
 • Beheren van de voorraad wat betreft psychodiagnostische (onderzoeks)materialen
 • Deelnemen aan periodiek multidisciplinair overleg
Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving psychodiagnostisch medewerker, functie-eisen psychodiagnostisch medewerker, functieprofiel psychodiagnostisch medewerker, taken van een psychodiagnostisch medewerker, verantwoordelijkheden psychodiagnostisch medewerker, wat doet een psychodiagnostisch medewerker, wat is een psychodiagnostisch medewerker, werken als psychodiagnostisch medewerker, werkzaamheden psychodiagnostisch medewerker.

Waar werken psychodiagnostisch medewerkers?

Psychodiagnostisch medewerkers zijn vaak werkzaam in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij een GGZ-instelling, ziekenhuis, psychiatrische kliniek of revalidatiecentrum. Daarnaast kunnen ze werken in het onderwijs, de orthopedagogiek, een arbodienst of een (arbeids)adviesbureau. Collega’s met wie een psychodiagnostisch medewerker te maken heeft, zijn bijvoorbeeld (GZ-)psychologen, orthopedagogen, (revalidatie-)artsen, gedragswetenschappers en verpleegkundigen.

Belangrijke onderwerpen: psychodiagnostisch medewerker collega's, waar werken psychodiagnostisch medewerkers.

Hoe word je psychodiagnostisch medewerker?

De meest gebruikelijke opleiding tot psychodiagnostisch medewerker is de hbo-opleiding Toegepaste psychologie. Deze studie kun je volgen aan de volgende instellingen:

 • Fontys Hogeschool Eindhoven
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Leiden
 • Saxion Hogeschool Deventer

Er is ook een opleiding op mbo-niveau waarmee je als psychodiagnostisch medewerker aan de slag kunt, namelijk de opleiding Psychologisch pedagogisch assistent (PPA). Deze is te volgen bij de LOI (Leidse Onderwijsinstellingen).

Belangrijke onderwerpen: bijscholing psychodiagnostisch medewerker, carrière psychodiagnostisch medewerker, psychodiagnostisch medewerker worden, omscholing psychodiagnostisch medewerker, opleiding psychodiagnostisch medewerker, opleidingsniveau psychodiagnostisch medewerker, studeren voor psychodiagnostisch medewerker, studie voor psychodiagnostisch medewerker.
Gratis vacature-alerts
Schrijf je in bij Vacatures.nl en ontvang persoonlijke vacature-alerts. Gratis.

Bij het inschrijven ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.