Arts

Wat is een arts?

Een arts of dokter is een persoon die bevoegd is tot het beoefenen van de geneeskunde en die zich bezighoudt met het bevorderen, handhaven of herstellen van de menselijke gezondheid door bestudering, diagnosticering en behandeling van ziekten, verwondingen en andere fysieke en mentale stoornissen.

Wat doet een arts?

De precieze werkzaamheden van artsen hangt af van hun specialisatie. Algemeen gesteld behoren de volgende werkzaamheden tot hun takenpakket:

 • Aanbieden van spreekuur aan patiënten
 • Uitvoeren van lichamelijke controles
 • Vaststellen van de diagnose
 • Opstellen van een behandelplan
 • Overleggen met collega-artsen en eventuele co-assistenten
 • Uitschrijven van recepten voor medicijnen
 • Afhankelijk van hun specialisatie eventueel uitvoeren van ingrepen
 • Verwijzen naar een specialist of chirurg
 • Eventueel afleggen van huisbezoeken
 • Bijhouden van vakkennis en -ontwikkelingen

Waar werken artsen?

Artsen werken doorgaans in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, verzorgingstehuis, gezondheidscentrum, privékliniek of revalidatiecentrum. Met wie ze samenwerken hangt af van hun specialisatie, maar vaak hebben ze te maken met verpleegkundigen, doktersassistenten, medisch secretaresses, receptionisten, apothekers en apothekersassistenten.

Hoe word je arts?

Om arts te worden, volg je de opleiding geneeskunde aan de universiteit. Voor deze opleiding geldt een decentrale loting (numerus fixus). Om tot de loting toegelaten te worden, heb je in elk geval een vwo-diploma met een Natuur en Gezondheid- of Natuur en Techniek-profiel nodig. De basisopleiding geneeskunde duurt zes jaar, waarna je je kunt specialiseren in een bepaalde richting. Je begint dan als arts in opleiding (aio) bij een universitair ziekenhuis.

Specialisaties in de geneeskunde

In Nederland zijn er na de opleiding tot basisarts verschillende hoofdstromen gedefinieerd, namelijk:

 • Huisarts of verpleeghuisarts
 • Medisch specialist in het ziekenhuis (zie hieronder alle specialismen)
 • Sportarts
 • Sociaalgeneeskundige (zie hieronder de drie subgroepen)
 • Wetenschappelijk onderzoeker

De medisch specialisten die worden onderscheiden door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) zijn de volgende:

 • Anesthesiologen
 • Cardiologen
 • Cardio-thoracale chirurgen
 • Chirurgen (specialisten heelkunde)
 • Dermatologen (en venerologen)
 • Gastro-enteroloog (maag-darm-leverarts)
 • Gynaecoloog (en verloskundige)
 • Internisten
 • Keel-, neus- en oorartsen (KNO-artsen)
 • Kinderartsen
 • Klinisch biologen
 • Klinische genetici
 • Klinisch geriater
 • Longarts (inclusief het specialisme tuberculose ook wel pulmonoloog)
 • Medisch microbioloog
 • Neurochirurg
 • Neuroloog
 • Nucleair geneeskundige
 • Oogartsen (of oftalmologen)
 • Orthopeden
 • Pathologen
 • Plastisch chirurgen
 • Psychiaters
 • Radiologen
 • Radiotherapeuten
 • Reumatologen
 • Revalidatieartsen
 • SEH-arts (SpoedEisende Hulp)
 • Stralingsarts
 • Urologen

De sociaalgeneeskundigen vallen nog uiteen in drie groepen:

 • Bedrijfsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Artsen voor maatschappij en gezondheid (onder andere forensisch geneeskundige, medisch milieukundige en arts tuberculosebestrijding)