Verpleegkundige

Wat is een verpleegkundige?

Een verpleegkundige is iemand die verpleegkundige zorg verschaft aan de patiënt. Tot deze zorg behoren onder andere persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen en begeleidende taken.

Wat doet een verpleegkundige?

Verpleegkundigen bieden zeer uiteenlopende verpleegkundige zorg aan patiënten. Hiertoe verrichten zij taken die gerekend worden tot de basiszorg, maar ook verpleegtechnische handelingen en vaak ook coördinerende taken.

Over het algemeen hebben verpleegkundigen de volgende taken:

 • Verzorgende en verpleegtechnische taken
  • Aan- en uitkleden, wassen, afdrogen en verschonen van patiënten
  • Observeren van de patiënten en, in het geval van onregelmatigheden, het adequaat ingrijpen (zelfstandig of in samenwerking met de arts)
  • Aanbrengen van een infuus
  • Inbrengen van een stoma, katheter of (maag)sonde
  • Uitreiken en toedienen van medicijnen
  • Verrichten van bijkomende verpleegkundige handelingen
    
 • Administratieve, voorlichtende en coördinerende taken
  • Verschaffen van voorlichting, instructie en advies aan patiënten
  • Bijhouden van medische gegevens van de patiënt
  • Voeren van overleg met specialisten, leidinggevenden en andere collega’s
  • Eventueel begeleiden van minder ervaren collega’s

Waar werken verpleegkundigen?

Meer dan de helft van de verpleegkundigen werkt in een ziekenhuis. Daarnaast zijn verpleegkundigen bijvoorbeeld werkzaam bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verzorgingstehuizen, woonvormen voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapten en bij thuiszorginstellingen. Verpleegkundigen hebben tijdens hun werk bijvoorbeeld te maken met artsen, anesthesiologen en fysiotherapeuten.

Hoe word je verpleegkundige?

De meest gebruikelijke opleidingen tot verpleegkundige zijn hbo Verpleegkunde (hbo-v) en mbo Verpleegkundige niveau 4 (mbo-v). Beide opleidingen duren vier jaar en zijn eventueel te volgen als leer-werktraject. Als gediplomeerd verpleegkundige heb je de mogelijkheid om je te specialiseren, bijvoorbeeld tot ambulanceverpleegkundige, Intensive Care-verpleegkundige, oncologieverpleegkundige of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.