Projectmanager

Wat is een projectmanager?

Een projectmanager is iemand die verantwoordelijk is voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten gemoeid zijn. Naast interne projecten kan er ook sprake zijn van projecten die voor een externe opdrachtgever of klant worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de dienstverlening, bouw, techniek of engineering.

De rol van projectmanager vertoont overeenkomsten met die van projectleider. Voor het verschil tussen de twee, zie de functieomschrijving van projectleider.

Wat doet een projectmanager?

De projectmanager zorgt er samen met een projectteam voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de afnemer. De afnemer van het project kan - afhankelijk van de werkgever en functie - het bedrijf zelf zijn of een externe klant of opdrachtgever.

In algemene zin zien de taken van een projectmanager er als volgt uit:

 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten (indien het om een project voor opdrachtgevers gaat)
 • Ontwikkelen van een strategie voor project(en), zowel op korte als lange termijn
 • Maken van een planning en projectbegroting
 • Stellen van prioriteiten
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam
 • Optimaliseren van werkmethodieken
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan het projectteam, de stuurcommissie, het managementteam en eventuele externe opdrachtgevers
 • Onderhouden van contact met de eventuele opdrachtgevers
 • Opleveren van het project

Indien een projectmanager werkzaam is in de bouw of technische sector komen er bij zijn werkzaamheden meer specifieke technische werkzaamheden kijken, zoals:

 • Toetsen van technische mogelijkheden
 • Begeleiden van technische ontwikkeling
 • Ontwerpen van technische concepten of oplossingen die voldoen aan de contracteisen van de opdrachtgever

Waar werken projectmanagers?

Projectmanagers kunnen werkzaam zijn binnen iedere onderneming waar sprake is van grootschalige projecten. Dit kunnen zowel bedrijven in de commerciële sector zijn als overheden, non-profitorganisaties en instellingen in de publieke sector.

De functie van projectmanager komt relatief vaak voor bij bedrijven in de (civiele) techniek, (weg- en water)bouw en engineering. Het gaat hier bijna altijd om projecten die voor externe klanten worden uitgevoerd.

In de meeste gevallen stuurt de projectmanager projectleiders aan die een deel van het project begeleiden. Daarbij worden ze mogelijk ondersteund door project management officers (PMO’ers) en soms ook door management trainees. Verder kan de projectmanager in zijn werkzaamheden te maken krijgen met (project) portfolio managers, change managers en moet hij in sommige gevallen rapporteren aan leden van het management team, bijvoorbeeld de chief executive officer (CEO). Als de projectmanager voor externe klanten werkt, heeft deze ook met accountmanagers te maken voor het onderhouden van contacten met de opdrachtgever.

Hoe word je projectmanager?

Om projectmanager te worden is over het algemeen minimaal een hbo-diploma benodigd, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde. Ook ervaring in het managen van projecten is van essentieel belang.

Voor sommige functies is een kwalificatie als professioneel projectplanner nodig en dien je over minstens een van de volgende certificaten te beschikken:

 • IPMA (International Project Management Association)
 • MSP (Managing Successful Programmes)
 • Prince2 Practitioner

Ook is het vaak een pre als je een specifiek aan projectmanagement gerelateerde opleiding hebt gevolgd, zoals:

 • Projectmanagement (hbo)
 • Prince2 (hbo)
 • Lean Six Sigma (hbo)
 • Lean Management (master)

Deze opleidingen worden onder meer aangeboden door de Nederlandse afdeling van het internationale projectmanagement-platform IPMA (International Project Management Association). Wanneer je als projectmanager in een specifieke branche werkt als bijvoorbeeld IT, techniek, bouw of logistiek, is een vakgerichte opleiding meestal ook een vereiste. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Werktuigbouwkunde (hbo, wo)
 • Civiele Techniek (hbo, wo)
 • Bouwkunde (hbo, wo)
 • Informatica (hbo, wo)