Productmanager

Wat is een productmanager?

Een productmanager is iemand die verantwoordelijk is voor de complete levenscyclus van een product, waaronder de productontwikkeling, marketing, financiële resultaten en kwaliteitszorg. Ook de logistieke aspecten die direct te maken hebben met het product of de productgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van de productmanager. Daarnaast weegt hij diverse factoren tegen elkaar af bij productmanagementactiviteiten, zoals demografie, concurrentieaanbod en de match tussen product en bedrijf.

Wat is productmanagement?

Productmanagement omvat het beheer van een product gedurende de gehele levenscyclus, zowel op tactisch als strategisch gebied. De preciezie invulling varieert op basis van de organisatiestructuur van het bewuste bedrijf. Productmanagement vervult een interdisciplinaire rol binnen een organisatie: het slaat bruggen tussen afdelingen met verschillende expertises, met name tussen technisch georiënteerde en commercieel georiënteerde afdelingen. Overigens hoeft de term ‘product’ niet te verwijzen naar een concreet product: het kan ook om een bepaalde dienst gaan (bijvoorbeeld de afname van energie of het gebruikmaken van een financiële dienst).

Wat doet een productmanager?

Productmanagers hebben over het algemeen de volgende kerntaken:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van strategische en operationele productstrategieën op korte en lange termijn
 • Opstellen van productbusinessplannen en verkoopprognoses (sales forecast) en het vertalen van externe trends
 • Beheren van kosten met betrekking tot producten, waaronder inkoop- en servicekosten
 • Verzamelen van informatie over productprestaties, ervaringen en percepties van klanten en de hieraan gekoppelde interactie
 • Bepalen en realiseren van de productpositionering, prijsstelling, plaats en promotie (4p’s) in samenspraak met de marketing- en communicatieafdeling
 • Initiëren en realiseren van productvernieuwingen (om in te spelen op veranderende behoeften in de markt)
 • Besturen van de gehele productketen, op zo’n manier dat klantenbestand, loyaliteit en winstgevendheid worden vergroot
 • Verzorgen van rapportages en informeren van zowel interne als externe stakeholders

Waar werken productmanagers?

Productmanagers zijn vaak werkzaam in een commerciële omgeving, bijvoorbeeld in de FMCG-sector (fast moving consumer goods). Ook in onder meer de financiële wereld, de zorg en de energiemarkt zijn productmanagers werkzaam. Productmanagers werken over het algemeen samen met productontwikkelaars, (online) marketeers, marketing managers, trade marketeers, business developers en pricing analysts.

Hoe word je productmanager?

Er zijn diverse opleidingen die in aanmerking komen voor iemand die productmanager wil worden. Voorbeelden zijn:

 • Small Business en Retail Management (hbo)
 • Commerciële Economie (hbo)
 • International Marketing & Management (hbo)
 • Bedrijfskunde (hbo/wo)

Daarnaast zijn er ook andere aanvullende cursussen op het gebied van productmanagement, zoals:

 • Hbo Productmanagement (NCOI)
 • Productmanagement (ICM)